Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programm Riskilapsed ja -noored

PrintPDF Jaga
Programmi tegevusvaldkonnad
18.04.2017

17.04 Kumu kunstimuuseumis toimunud projekti «Riskilaste ja -noorte tugisüsteemide väljaarendamine» lõpukonverentsil «Kuidas muuta Eesti laste ja noorte elu riskivabamaks?» ütles vabariigi president Kersti Kaljulaid, et meil on vaja luua lastele nii...

28.02.2015

Eelmisel sügisel piirkondades tutvustatud projekt „Kogukond märkab, toetab, abistab“ on jõudnud oma tegevustes sinnamaani, et soovime korraldada ühiseid kogemuskohvikud.

Kogemuskohvik, see on koolitus ja arvamustevahetus ühises lauas, mis on avatud kogu piirkonnale ning hakkab kihelkonnas...

13.02.2015

Eile algas Sargveres Kuriteoennetuse SA projekti „Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel“ raames koolitus „Psühhiaatriliste diagnoosidega noored“.

Koolitusest võtavad osa vanglaametnikud ning noortega tegelevad kriminaalhooldajad. Koolituse tulemusena oskavad noortega tegelevad...

16.12.2014

Esmaspäeval kogunesid Rõuge Põhikoolis Viitina, Nursi ja Rõuge noored arutama kodukoha elukeskkonna üle. Analüüsiti, mis neile oma kodu ümbruses meeldib ja mis võiks olla teisiti. Muuhulgas tuli välja, et bussipeatuses võiks olla prügikast, et prahti maha ei loobitaks, turvatunnet vähendasid...

01.12.2014

Selleks, et lastega töötavad spetsialistid õpiks märkama laste ja noorte probleeme juba eos ning oskaksid aidata, on Hiiumaa lastekaitseühing alustanud pikka projekti, mis pakub nõu ja tegevust ka noortele endile. Esmaspäeval kogunesid maavalitsuse saali õpetajad, noorsootöötajad,...

15.11.2014

27. oktoobril kogunes Kirivere kooli aulasse üle poolesaja inimese, et kuulata suhtekorraldaja ja tuntud teleajakirjaniku Hannes Hermaküla loengut teemal "Pereväärtused ja hooliv kogukond". Vahetult enne loengut tutvustati kolme omavalitsuse (Imavere, Kõo ja Võhma) ühisprojekti "Kogukond märkab...

07.11.2014


Täna toimub Pärnus Rapla Maavalitsuse projekti "Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas" raames koolitus „Võrgustikutöö: käivitamisest säilitamiseni“.

Tänase koolituspäeva esimene esineja on Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna...

07.11.2014


17. novembril toimub Hiiumaal koolitus “Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga”. Täpsemat infot koolituse kohta leiab siit: http://hiiumaariskilapsed.wordpress.com/2014/10/31/teine-koolitus/

...

01.11.2014


Eile toimus Imavere Põhikoolis projekti "Kogukond märkab, toetab ja abistab" tutvustamine ning esines Hannes Hermaküla.

Projekti avaüritusele oli kogunenud palju inimesi. Hannes Hermaküla rääkis pere tähtsusest lapse kasvatamisel, tuues näiteks Islandi, kus keskendutakse tugevalt...

31.10.2014

Eile kogunesid õhtusel ajal paljud lapsevanemad aktiivselt kaasa mõtlema Nõmme gümnaasiumisse, kus toimus lapsevanematele suunatud loeng "Kiitmine ja karistamine", lektoriks psühhoterapeut ja MTÜ Lastekaitse Liidu koolitaja Merit Lage.

Koolitaja Merit Lage tõi välja tagasiside...

11.10.2014

Esimesel augustil sulgunud taotlusvoorust "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele" valiti välja kolm projekti, millele anti Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetust kokku 324650,7 eurot. Rahastust soovis saada kaheksa projekti, mis taotlesid toetust ligi miljoni euro eest...

04.08.2014

1. augustil kell 17 sulgus taotlusvoor "Jätkutugi erikoolist või vanglastvabanenud noorele". Justiitsministeeriumile laekus kaheksa taotlust. Toetust küsiti summas 973 660 eurot. Jätkub taotluste kahe-etapiline hindamine, mille järel koguneb valikukomisjon. Tulemused tehakse teatavaks septembri...

14.07.2014

7. augustil, algusega kell 10.00 toimub Roseni tornis (Mere pst 6, Tallinn) Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine“ kontaktseminar.

Kontaktseminaril tutvustatakse...

08.07.2014

Justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt.

Toetuse abil asutakse oma kodukohas looma spetsialistidest ja kohalikest elanikest koosnevaid võrgustikke, pakkuma koolitusi ja...

03.07.2014

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.

Tegevuste toel suureneb...

Lehed