Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Arengukava koostamise töörühma materjalid

PrintPDF Jaga

Arengukava koostamiseks on moodustatud töörühm, kuhu lisaks ministeeriumide ja nende valitsemisalade esindajatele on kaasatud vastavalt käsitletavale teemale vägivalla ennetamise teemadega tegelevad vabaühendused, noorteühendused ning omavalitsusliidud, teised asutused ja eksperdid, samuti kehtiva arengukava võrgustikud.
Sisuline töö arengukava koostamise etapis toimub meetmepõhistes töörühmades, vastavalt vajadusele korraldatakse eraldi temaatilisi kohtumisi.

 

Kohtumiste ajakava ja materjalid:

28.08.2014: Vägivalda taunivate hoiakute, normide ja oskuste kujundamine

11.09.2014: Vägivalla toimepanijate kohtlemine

17.09.2014: Vägivalla statistika ja uuringud

6.10.2014: Vägivallaohvrite abistamine

14.10.2014: Vägivallajuhtumite märkamine ja neile reageerimine