Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Abi osutajad/ Contact points for assistance

PrintPDF Jaga

Inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste keskne kontaktpunkt on
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond/Central contact point for assistance for THB victims is Social Insurance Board (SIB):
Endla 8, Tel: 116006, 24/7, since January 2019. 

Inimkaubanduse ohvritele teenuseid pakkuvad lepingulised partnerid Sotsiaalkindlustusametile/ Contracted partners for SIB:
MTÜ Eluliini keskused inimkaubanduse ohvritele ja prostitutsiooni kaasatutele/ NGO LIfeline centres for trafficked persons and for persons engaged into prostitution
Juriidiline, psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine/judicial, psychological and social counselling
Registreerimine telefonil +372  655  6140, www.eluliin.ee
E, K, R 15–19 ja T, N 12–16
ATOLL  keskus Tallinnas, AVA keskus Jõhvis, TOOME keskus Tartus

MTÜ Eluliini inimkaubanduse ohvrite varjupaik/Shelter for victims
VEGA keskus – telefon  +372 551 5491

MTÜ Living For Tomorrow
Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliin/hotline for THB issues +372 6607320
E-R 10-18, tasuta juriidiline ja sotsiaalnõustamine, ohvrite abistamine/ free judicial, social counselling and victim assistance
info@lft.ee, www.lft.ee