Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uudised

31.03.2020
Läänemeremaade nõukogu Taani eesistumise 2019-2020 jooksul ilmus järjekorras kolmas piirkonna inimkaubanduse vastast võitlust kirjeldav raport. Raportis tuuakse esile viimased arengud ja trendid inimkaubanduse vastases võitluses, tuues esile häid...
11.03.2020
Justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi kantseleiga soovib tunnustada tublisid inimesi, kes teevad iga päev tööd selle nimel, et Eestis oleks vähem vägivalda ja rohkem märkamist. Auhind antakse välja vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest...
11.12.2019
9.12.2019. Justiitsminister andis täna 23 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid selle eest, et nad on oma vapra tegutsemisega aidanud peatada kurjategijaid, toetanud abivajajaid ning panustanud aktiivselt ühiskonna turvatunde tagamisse. Kodanikujulguse aumärgi said...
14.11.2019
Justiitsminister Raivo Aeg rääkis riigikogus kriminaalpoliitika põhialuseid 2030 tutvustades, et järgnevatel aastatel tuleb kriminaalpoliitikas tegeleda kuriteoohvrite inimsõbraliku kohtlemise, laste ja noorte õigusrikkumiste ning korduvkuritegevuse vä...

Sündmused

Eelolevad sündmused puuduvad