Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kuritegevuse baromeeter

PrintPDF Jaga

Statistikaameti andmeid turvalisusest

REGISTREERITUD KURITEOD

2018. aasta I poolaastal registreeritud kuritegude arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

  I pa 2017 I pa 2018 Muutus Muutus (%)
Kuritegude üldarv 13642 13316 -326 -2%
Kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra raske rikkumine (kokku)* 2859 2957 98 3%
Vargus 3918 3451 -467 -12%
Röövimine 116 78 -38 -33%
Kelmused (§-d 209–213) 803 802 -1 0%
Liikluskuriteod 1606 1650 44 3%

* Vaadeldakse koos, kuna praktikas on olnud korduvaid muudatusi juhtumite kvalifitseerimises olenevalt kuriteo toimepanemise asukohast.

Registreeritud kuritegude arv peamiste kuriteoliikide kaupa on rubriigis „Statistika andmebaas“.

SUURIMA KASVU JA LANGUSEGA KURITEOLIIGID

Suurim langus

  I pa 2017 I pa 2018 Muutus Muutus (%)
Vargus 3918 3451 -467 -12%
Dokumendi, pitsati ja plangi võltsimine 264 107 -157 -59%
Võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamine 224 87 -137 -61%

 

Suurim tõus

  I pa 2017 I pa 2018 Muutus Muutus (%)
Ähvardamine 299 457 158 53%
Ahistav jälitamine (alates 06.07.2017) x 126 126 x
Kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra raske rikkumine (kokku) 2859 2957 98 3%

 

KURITEOD MAAKONNITI

2018. aasta I poolaastal registreeritud kuritegude arv

  Kuriteod kokku Vargused Kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra raske rikkumine (kokku)
Harjumaa 6061 2044 1235
Hiiumaa 40 1 9
Ida-Virumaa 1848 337 588
Jõgevamaa 481 30 50
Järvamaa 216 39 40
Läänemaa 206 59 62
Lääne-Virumaa 521 124 116
Põlvamaa 217 42 61
Pärnumaa 720 142 179
Raplamaa 267 42 80
Saaremaa 157 26 49
Tartumaa 1645 380 257
Valgamaa 267 40 90
Viljandimaa 305 58 57
Võrumaa 272 71 76

 

Seoses haldusreformiga pole enamiku maakondade andmed 2017. aasta andmetega võrreldavad ning seetõttu aastate võrdlust ei tooda.

Samal põhjusel pole pärast 2017. aasta novembrit allpool andmeid uuendatud.