Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Karistushinnangute uuring

PrintPDF Jaga

Käesolevalt lehelt leiad karistushinnangute uuringu aruande, selle lisad ning andmefailid SPSS formaadis elanikonnnaküsitluse ning menetlejate küsitluse kohta. 

Uuringu pressiteade: http://www.kriminaalpoliitika.ee/kriminaalpoliitika/eesti-elanike-ja-koh...

Uuringust: 

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada avalikkuse, kohtunike, prokuröride ja politseinike suhtumine karistustesse ja karistuste eesmärkidesse. Rahvusvahelised uuringud on viidanud elanike ja kohtunike karistushinnangute erinevustele ning leidnud, et detailsem informatsioon juhtumi kohta ja süvenemine detailidesse, paremad teadmised kriminaalõigusest, väiksem vastutus, mida omistatakse kurjategijatele “kurjategijaks olemise“ eest mahendavad karistushinnanguid (Keijser et al, 2007: Trembley et al, 1994). Käesolev uuring annab aimu erinevate gruppide karistushinnangute kohta võrdse infomatsiooni tingimustes (kõigil sama info süüteo kohta). 
 

Analüüsimeetodina kasutati peamiselt gruppide keskmiste ja sageduste võrdlemist (Kruskal-Wallise test, Hii-ruut statistik). Uuring vastab eelkõige küsimusele, millised on erinevused gruppide hinnangutes, näiteks annab uuring teada, kas naised ja mehed määraksid erinevaid karistusi või kas piirkondlikult suhtutakse karistustesse erinevalt.

Uuringu tellis justiitsministeerium, küsitlustöö viis läbi Turu-uuringute AS. Andmeanalüüsi teostas Kadri Rootalu (Tartu Ülikool), uuringu aruande koostasid Jaan Ginter (Tartu Ülikool) – kohtunikud, kutsealade võrdlus; Jako Salla (justiitsministeerium) – prokurörid; ja Mari-Liis Sööt (justiitsministeerium) – politseinikud, elanikud, kokkuvõte. Küsimustiku koostamist ja küsitluse läbiviimist nõustasid lisaks mainitutele veel Heili Sepp (riigiprokuratuur) ja Marilis Sepp (politsei- ja piirivalveamet).