Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2015.aasta konkurss

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi iga-aastase üliõpilastööde konkursi eesmärgiks on edendada kriminoloogiasalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus oli tänavu 3000 eurot. Konkursile esitatud töid hindas komisjon, mille koosseisu kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlusele, mida justiitsministeerium korraldab alates 2006. aastast, laekus tänavu rekordarv töid - hindamiskomisjon valis parimad välja 24 töö hulgast. Kõige enam töid saatsid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid.

    BA MA PhD
Tartu Ülikool Õigusteaduskond   11  
  Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 1    
  Sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia   1  
Tallinna Ülikool Õigusakadeemia, õigusteadus   5  
  Sotsiaaltöö   2  
  Sotsioloogiaõpe 1    
Sisekaitseakadeemia Politseiteenistuse rakenduskõrgharidusõpe 2    
Hamburgi Muusika- ja Teatriülikool       1
Kokku   4 19 1

24. novembril aset leidnud kuriteoennetuse nõukogu istungil kuulutati  välja hindamiskomisjoni otsus:

Tunnustada rahalise preemiaga järgnevad tööd:

1000-eurose preemiaga

Malle Luik'i doktoritöö "Music therapy in Prison. Music Therapy Program: Developing Emotional Skills", Hamburgi Muusika- ja Teatriülikool. 

750-eurose preemiaga

Monika Vändra magistritöö "Seksuaalvägivalla ohvrite esmase psühholoogilise nõustamise juhendi koostamine", Tartu Ülikool;

Kaspar Oja magistritöö "Lähisuhtevägivallajuhtumite menetlemise materiaal- ning menetlusõiguslik regulatsioon Eesti õigussüsteemis Istanbuli konventsiooni kontekstis", Tartu Ülikool.

500-eurose preemiaga

Reilika Saks'i bakalaureusetöö "Eesti kanepikasvatajate uuring", Tallinna Ülikool.

 

Aukirjaga ära märkida:

Kristo Adosson'i magistritöö "Üldine kurjategija kinnipidamisõigus",Tartu Ülikool;

Marika Bogun'i magistritöö "Juriidilise isiku karistamise eesmärgid ja nende realiseerumist tagavad meetmed", Tartu Ülikool.

Risto Jaagant'i magistritöö "Kultuuri ja ühiskondlike taavde mõju Jaapani kriminaalõigussüsteemile", Tartu Ülikool.