Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Võrgustikutöö

PrintPDF Jaga

Meede 3.1. Vägivallajuhtumite võrgustikus lahendamise toetamine

Sageli eeldab edukas vägivallajuhtumi lahendamine nii menetlemisel kui ka toetavate tee­nuste tagamisel võrgustikku, kuhu kuuluvad õiguskaitse­asutused, omavalitsus, ohvriabi, tugikeskused, tervishoiuasutused jt. Erineva taustaga spetsialistide koostöö huvides on vaja ühist taustateadmist ja sarnast arusaama vägivallast. See eeldab spetsialistide koolitamist ja koostöö soodustamist. Peale selle on tähtis regulaarne raskete juhtumite ex post-analüüs, et parandada tööpraktikat ja parandada menetluse kvaliteeti.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 3.1.1. Perevägivallavõrgustike üle-eestiline loomine ja arendamine

Tegevus 3.1.2. Inimkaubanduse juhtumite ex-post analüüs

Tegevus 3.1.3. Spetsialistide isikuandmete kaitse alase pädevuse suurendamine juhtumipõhises võrgustikutöös