Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kuriteoennetuse projektikonkurss 2014

PrintPDF Jaga

2014. aasta kuriteoennetuse riiklik eraldis summas 50 000 eurot otsustati Kuriteoennetuse Nõukogu poolt anda pere-, naiste- ja lastevastase vägivalla ohvritele ohvriabisüsteemis pakutavate teenuste arendamiseks ning ohvrite korduva ohvristumise vältimiseks.

2014. aasta projektikonkursile laekus kokku 5 projekti, taotluste esitajateks olid: Sotsiaalkindlustusamet, Moreno keskus, Läänemaa Naiste Tugikeskus, MTÜ Abikoerte keskus, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus.

Projektide hindamise ja toetuse andmise menetluse käigus otsustati, et toetatakse kahte projekti: Sotsiaalkindlustusameti perevägivalla üle-eestiline võrgustikukoolituse projekti ja nõustamisühingu HeReK (algne taotleja oli Moreno keskus) projekti, milles kaardistatakse psühholoogilise nõustamisteenuse pakkujate täiendkoolituse ja töönõustamise vajadust, lisaks nõustatakse vägivalla ohvreid ja toetatakse nende lähedasi.