Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2013

PrintPDF Jaga

2013. aasta kuriteoennetuse riiklik eraldis summas 50 000 eurot otsustati Kuriteoennetuse Nõukogu poolt anda perevägivalla toimepanijatele mõeldud rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamiseks.

2013. aasta projektikonkursile laekus kokku 6 projekti, taotluste esitajateks olid: Tartu Ülikool, Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut, Balti Uuringute Instituut, MTÜ Papaver, MTÜ Juvenis ja MTÜ Toots.

2013. aasta kuriteoennetuse riiklik eraldis otsustati anda Tartu Ülikoolile, kelle projekti kohta leiate lisainfot lepingust.