Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Ohvrite toetamine

PrintPDF Jaga

Alaeesmärk II: Vägivallaohvrite vajadustest lähtuv kaitse ja tugi on paremini tagatud

Et tagada ohvrite turvalisus ja vältida edasisi kannatusi, tuleb pöörata tähelepanu ohvrite igakülgsele toetamisele ja kaitsmisele sotsiaal-, tervishoiu- ja õigussüsteemis. Nagu ühiskonnas tervikuna mängib ka teenuste ja toe osutamisel rolli suhtumine ohvrisse ja vägivalda. Ohvrit süüdistav hoiak, väärarusaamad vägivalla põhjustest ja ohvri vajadustest möödavaatamine takistavad kvaliteetsete teenuste osutamist. Vägivallaohvritele pakutavad teenused peavad olema kvaliteetsed, ohvrisõbralikud ja vajadustest lähtuvad, mitmekülgsed, tõhusad ja kättesaadavad. Halvasti seotud teenused võivad viia selleni, et ohver ei saa abi, mida ta vajab.

Alaeesmärgi saavutamiseks on vaja tegelda alljärgnevate teemadega:

2.1. Vägivallaohvrite abistamise süsteemi arendamine

2.2. Vägivallaohvrite õiguskaitse parandamine