Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programm Riskilapsed ja -noored

PrintPDF Jaga
Programmi tegevusvaldkonnad
01.07.2014

Kutsume huvilisi avatud taotlusvooru “Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele” infopäevale, mis toimub 11. juulil algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis (Tõnismägi 5a).

Infopäeval tutvustatakse täpsemalt taotlusvooru eesmärke ja tingimusi ning toetatavaid tegevusi....

25.06.2014

04.06.2014.a. toimus Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis multidimensionaalset pereteraapiat (MDFT) tutvustav seminar. 

Seminaril tegid ettekanded Angela Pasma ja Kees Mos Hollandis asuvast Youth Intervention Foundationist. Youth Intervention Foundation koordineerib MDFT Academie tööd,...

30.05.2014

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärk on ennetada vanglast või erikoolist vabanenud...

18.02.2014

Konkursi tähtaega pikendati 13. märtsini kaasa arvatud.

 

14. märtsil on Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja -noored väiketaotlusvooru "Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused" taotluste esitamise tähtaeg. Selgitamaks välja millised...

13.02.2014

Justiitsministeeriumi tellimusel valmis ülevaade lastele ja noortele suunatud välismaistest kuriteoennetusprogrammidest. Tegemist on esimese osaga uuringust “Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil”. Selle eesmärgiks on välja selgitada, kuidas toimub kohaliku tasandi kuriteoennetusalane...

13.01.2014

Alates 13. jaanuarist saavad kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, vabaühendused, riigiasutused ja maavalitsused taotleda rahastust programmist “Riskilapsed ja –noored”, et ennetada laste ja noorte kuritegevust.


Kuriteoennetuse taotlusvoorus rahastatavate projektide...

01.01.2014

Jaanuaris avaneb Euroopa Majanduspiirkonna programmi Riskilapsed ja -noored väiketaotlusvoor "kogukondlik kuriteoennetus". Justiitsministeerium korraldab seminari tutvustamaks taotlusvooru tingimusi ja kutsub osalejaid arutama kuriteoennetuse võrgustike teemal.

10. jaanuaril kell 10...

20.12.2013

20. jaanuaril lõppeb Euroopa Majanduspiirkonna programmi Riskilapsed ja -noored väiketaotlusvooru Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele taotluste esitamise tähtaeg. Projekte hindavad sõltumatud eksperdid, et selgitada välja, millised projektid...

10.12.2013
18. detsembril toimub Justiitsministeeriumis väiketaotlusvooru "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele" kontaktseminar. Päeva eesmärgiks on tutvustada jätkutoe tegevusi Lätis, Leedus ja Norras ning osalejatel on võimalus luua kontakte potentsiaalsete projektipartneritega nii...
18.11.2013

Alates 18. novembrist saavad mittetulundusühingud, erikoolid, vanglad ning riigi- ja omavalitsusasutused taotleda raha programmist „Riskilapsed ja -noored“, et ennetada vanglast ja erikoolist naasvate noorte uusi kuritegusid.

Norra riigi ja EMP finantsmehhanismide toetuse abil ellu...

Lehed