Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Töövahendajate ja tööandjate järelevalvesüsteem

PrintPDF Jaga

Meede 3.4. Töövahendajate ja tööandjate tegevuse üle teostatava järelevalvesüsteemi korrastamine

Inimkaubanduse juhtumite ennetamiseks korrastatakse töövahendajate ja tööandjate, sh renditööjõu vahendajate järelevalvesüsteemi. Järelevalve eesmärk on ühelt poolt kaitsta tööotsijaid ja töötajaid seaduses sätestatud nõudeid rikkuvate eraõiguslike töövahendajate ja renditööjõu vahendajate eest, tagades senisest tõhusama rikkumiste tuvastamise, ning teiselt poolt avastada kontrollkäikudel inimkaubanduse juhtumeid.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 3.4.1. Töövahendajate, renditööjõu vahendajate ja tööandjate üle teostatava riikliku järelevalvesüsteemi korrastamine ja järelevalve teostamine