Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kodanikule

PrintPDF Jaga

Ohvriabi
http://www.ensib.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus

 

Politsei- ja Piirivalveamet
http://www.politsei.ee/et/nouanded/lahisuhtevagivald

 

Naiste tugikeskus-varjupaigad

http://www.naisteliin.ee/

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik: 5333 2627, naistetugikeskus@hot.ee, www.naistetugikeskus.ee
Läänemaa Naiste Tugikeskus: 504 2300, laanenaistetugi@gmail.com
Jõgevamaa Naiste Tugikeskus: 5860 0170, jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com
Järvamaa Naiste Tugikeskus: 5638 8838, 5665 5675, jarvavarjupaik@hot.ee, www.jarvanaistetugi.ee
Pärnu Naiste Varjupaik: 5398 1620, parnunaistevarjupaik@hot.ee
Raplamaa Naiste Tugikeskus: 5336 5027, raplavarjupaik@hot.ee
Tallinna Naiste Kriisikodu: 526 4697, Tallinn@naisteabi.ee, www.naisteabi.ee
Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskus: 5594 9496, info@naistetugi.ee, http://www.naistetugi.ee
Tähtvere Avatud Naistekeskus: 568 24768, naistekeskus@gmail.com
Valgamaa Naiste Tugikeskus: 5303 2544, valgavarjupaik@hot.ee, www.valganaistevarjupaik.ee
Viljandimaa Naiste Tugikeskus: 5805 0535, viljandinaistevarjupaik@hot.ee
Virumaa Naiste Tugikeskus (Rakvere): 5629 7745, virunaistekeskus@gmail.com
Võrumaa Naiste Varjupaik: 5283615, vorunaistevarjupaik@gmail.com
MTÜ Enne ja pärast sündi (Varjupaiga teenus rasedatele ja emadele lastega): 657 2479, nomme.varjupaik@mail.ee

 

Nõustamine

Nõustamine vägivalda kogenud naistele ja vägivaldsetele meestele http://www.naisteabi.ee
Eneseabi ja teraapiameetodid http://www.teraapia.com  
Tartu Laste Tugikeskus http://www.tugikeskus.org.ee
Tallinna Laste Tugikeskus http://www.lastetugi.ee

 

Usaldustelefonid

Eluliin: psühholoogiline kriisinõustamine: eestikeelne usaldustelefon 655 8088, venekeelne usaldustelefon 655 5688
http://eluliin.ee

Vägivalda kogenud naiste nõuandetelefon 1492

Usaldustelefon 126
http://usaldus.ee

 

Kuriteo ohvrite toetamise ühing Ohvriabi

Kuriteo ohvrite nõustamine ja tugiisikute teenus kohtus ja politseis: 673 3857, ohvriabi@ohvriabi.ee, www.ohvriabi.ee


Juriidiline abi

http://www.juristaitab.ee

 

Seadused

Elektrooniline Riigi Teataja