Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


6.10.2014: Vägivallaohvrite abistamine

PrintPDF Jaga

Meede on suunatud vägivalla ohvrite igakülgsele toetamisele ja kaitsmisele nii sotsiaal-, tervishoiu- kui õigussüsteemis, et vältida ohvri edasisi kannatusi. Meetme sihtrühmaks on nii lapsed kui täiskasvanud, kes on sattunud vägivalla ohvriks. Ohvri abistamisel on oluline kaasata ka pere. Teisese ohvristumise vältimiseks on oluline, et menetluse üldine korraldus, keskkond ja menetlejate suhtlemisstiil on ohvrit toetavad, nt laste puhul lapsesõbralik keelekasutus, seksuaalvägivalla puhul delikaatne lähenemine. Siinkohal on oluline, et vägivalla ohvritega kokku puutuvate spetsialistide täiendkoolituses käsitletakse ohvrite kohtlemise eripära, vägivalla soospetsiifilisust. Teenuste pakkumisel ohvrile on oluline koostöö vabaühendustega.