Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

Liik Valdkond Kuupäev Autor
2020. aasta esimesed viis kuud (sh eriolukord) Baromeeter Kriminaalstatistika 12.06.2020 Andri Ahven, Mari-Liis Sööt
A Study of Attitudes and Experiences of Sexual Abuse of Children and Young People Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring, Seksuaalkuriteod, Vägivald 02.06.2020 Riin Pärnamets; Pille Hillep
Abivõimalused uimastamise ja seksuaalvägivalla korral Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Seksuaalkuriteod, Uimastid 05.02.2020
Abivõimalused uimastamise või mürgistamise ja seksuaalvägivalla kahtluse korral Info- ja koolitusmaterjalid Ekspertiisid, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Seksuaalkuriteod, Uimastid 05.02.2020
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise ülevaade 2011-2013 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus 09.09.2014 Justiitsministeerium
Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs Muud analüüsid ja uuringud Alaealised, Kriminaalmenetlus 27.04.2021 Rakendusliku Antropoloogia Keskus
Alaealiste kannatanute videosalvestatud ülekuulamiste analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Süüteomenetlus 18.02.2015 Kristjan Kask
Alaealiste kuritegevuse ennetamise tulemuslikkus Eesti erikoolide näitel Muud analüüsid ja uuringud Alaealised, Karistused ja sekkumised 05.06.2009 Birgit Rits
Alaealiste menetluspikkuse ülevaade Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Süüteomenetlus 12.09.2012 Andri Ahven
Alaealiste õigusrikkumistele suunatud lühisekkumiste analüüs Muud analüüsid ja uuringud Alaealised, Karistused ja sekkumised, Kriminaalmenetlus, Süüteomenetlus, Taasühiskonnastamine 08.12.2021 Kantar Emor
Alaealiste vägivallakuritegevus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Vägivald 05.06.2010 Jako Salla
Alaealiste vägivallakuritegevus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Vägivald 13.09.2010 Jako Salla
Alkoholiseaduse rikkumised alaealistele alkoholi müümisel Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised 12.06.2013 Andri Ahven; Kätlin-Chris Kruusmaa
Analüüs ja ettepanekud konfiskeeritud vara ja asitõendite haldamise ja müügi tõhustamiseks Kriminaalpoliitika lühianalüüs Konfiskeerimine, Kriminaalmenetlus 03.06.2020 Markus Kärner
Analüüs oportuniteedi kasutamisest KarS § 121 2022 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Karistused ja sekkumised, Retsidiivsus 25.04.2022 Andri Ahven, Krister Tüllinen
Anti Crime Priorities of MoJ and MoI Arengukava Kriminaalmenetlus, Süüteomenetlus 18.02.2022
Aruanne jälitusstatistikast 2013. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Jälitus, Süüteomenetlus 04.03.2014 Justiitsministeerium
Aruanne jälitusstatistikast 2014. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Jälitus, Süüteomenetlus 25.05.2015 Justiitsministeerium
Aruanne jälitusstatistikast 2015. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Jälitus, Süüteomenetlus 02.05.2016 Justiitsministeerium
Aruanne jälitusstatistikast 2016. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Jälitus, Süüteomenetlus 23.03.2017 Justiitsministeerium
Aruanne jälitusstatistikast 2017. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Jälitus, Süüteomenetlus 25.07.2018 Justiitsministeerium
Asendustäitmise ja sunniraha rakendamise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised 15.09.2011 Urvo Klopets
Baromeeter 1/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.02.2013
Baromeeter 1/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.02.2014
Baromeeter 10/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.11.2013
Baromeeter 10/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 24.11.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 11/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.12.2013
Baromeeter 11/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 23.12.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 12/2011 Baromeeter Kriminaalstatistika 18.01.2012
Baromeeter 12/2012 Baromeeter Kriminaalstatistika 18.01.2013
Baromeeter 12/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 17.01.2014
Baromeeter 2/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.03.2013
Baromeeter 2/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.03.2014
Baromeeter 3/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 14.04.2013
Baromeeter 3/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.04.2014
Baromeeter 4/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.05.2013
Baromeeter 4/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 24.05.2014
Baromeeter 5/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.06.2013
Baromeeter 5/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 21.06.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 6/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.07.2013
Baromeeter 6/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 22.07.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 7/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.08.2013
Baromeeter 7/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 22.08.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 8/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.09.2013
Baromeeter 8/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 22.09.2014 Justiitsministeerium
Baromeeter 9/2013 Baromeeter Kriminaalstatistika 15.10.2013
Baromeeter 9/2014 Baromeeter Kriminaalstatistika 20.10.2014 Justiitsministeerium
Child Participation in Justice: Estonia. Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised 03.07.2018 Balti Uuringute Instituut
Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised 03.07.2018 Balti Uuringute Instituut
Development Plan for Reducing Violence 2010-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
DNA ekspertiiside kasutamine kuritegude tõendamiseks ja selle kasutegur Kriminaalpoliitika lühianalüüs Ekspertiisid, Süüteomenetlus 28.02.2014 Kätlin-Chris Kruusmaa; Anne Kruusement
Eesti alaealiste hälbiv käitumine Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Uimastid, Varavastane kuritegevus, Vägivald 01.07.2007 Anna Markina; Beata Šahverdov-Žarkovski
Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Inimkaubandus, Vägivald 14.09.2016 EMOR
Eesti kodanike õigusrikkumised Soomes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalstatistika 12.06.2012 Andri Ahven; Pilleriin Lindsalu
Elektroonilise valve kohaldamine Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Vangistus ja vahistamine 12.09.2013 Anne Kruusement; Andri Ahven
Elektroonilise valvega lähenemiskeelu kohaldamise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus 13.06.2012 Kaire Tamm; Anne Kruusement
Eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegne vabastamine Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Vangistus ja vahistamine 13.04.2010 Andri Ahven
Eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegne vabastamine Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Vangistus ja vahistamine 15.09.2010 Andri Ahven
Empowering community coalitions for effective prevention planning: prospects of the “Communities That Care –CTC” approach in Europe Kriminaalpoliitika lühianalüüs 31.12.2019
Ennetähtaegse vabastamise regulatsiooni ja praktika analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Vangistus ja vahistamine 30.10.2013 Kätlin-Chris Kruusmaa; Jako Salla
Erialaspetsialistide pädevus alaealiste tunnistajate ja kannatanute ülekuulamise kohta kriminaalmenetluses Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Süüteomenetlus 13.06.2009 Kristjan Kask
Erikooli suunamise kohtupraktika Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus 05.06.2010 Kaire Tamm
Estonian Crime Victim Survey 2009 in English Kriminaalpoliitika uuringute sari Ohvriuuring 23.09.2010 Andri Ahven; Kutt Kommel; Anna Markina; Triin Rannama; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt; Kaire Tamm; Kristel Tuisk; Kärt Vajakas
Finantsalaste rikkumiste eest kohaldatavad rahalised sanktsioonid Euroopa Liidu riikides Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Majanduskuriteod 15.12.2011 Andri Ahven
Ida-Harju 2014. Juhtumipõhine võrgustikutöö Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 13.05.2014 Marju Medar
Ida-Harju 2014. Kokkuvõte Ida-Harju I koolituspäevast Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 29.04.2014
Ida-Harju 2014. Koolituse sissejuhatus Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 15.04.2014
Ida-Harju 2014. Lähisuhtevägivald - süstemaatiline vägivald Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 15.04.2014 Andres Sild
Ida-Harju 2014. Ohvrite abistamise spetsiifika Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 15.04.2014 Kait Sinisalu
Ida-Harju 2014. Perevägivalla mõju lastele Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Vägivald 15.04.2014 Piret Visnapuu-Bernadt
Ida-Harju 2014. Tsiviilasjad perevägivallas Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 29.04.2014 Eveli Vavrenjuk
Ida-Viru 2014. Andmekaitse juhtumitöös Info- ja koolitusmaterjalid 31.10.2014 Merit Valgjärv
Ida-Viru 2014. Lähisuhtevägivald Info- ja koolitusmaterjalid 07.10.2014 Kait Sinisalu
Ida-Viru 2014. Meeskonnatöö Info- ja koolitusmaterjalid 31.10.2014 Urmo Reitav
Ida-Viru 2014. Naiste tugikeskuste töö Info- ja koolitusmaterjalid 07.10.2014 Merle Albrant; Kait Sinisalu
Ida-Viru 2014. Naistevastase vägivalla müüdid ja tegelikkus Info- ja koolitusmaterjalid 07.10.2014 Merle Albrant
Ida-Viru 2014. Sooline ja naistevastane vägivald Info- ja koolitusmaterjalid 07.10.2014 Merle Albrant
Identiteet ja õigus Muud analüüsid ja uuringud 06.12.2016 Jaanus Kangur
Implementation Plan of the Development Plan for Reducting Violence 2010-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
Infomaterjal lastele ja noortele seksuaalvägivalla teemal Info- ja koolitusmaterjalid Seksuaalkuriteod 10.04.2015 Lasteabi
Inimkaubanduse direktiivi ülevõtmise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Inimkaubandus 21.11.2012 Anu Leps; Marju Agarmaa
Inimkaubanduse direktiivi ülevõtmise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Inimkaubandus, Süüteomenetlus 04.09.2012 Anu Leps; Marju Agarmaa
Isikutevaheliste suhete destruktiivse konfliktsuse indeksi konstrueerimine ja valideerimine Muud analüüsid ja uuringud 26.11.2014 Oliver Nahkur
Jätkutugi vanglast vabanenutele 2022 kokkuvõte Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoennetus 14.03.2023 Stanislav Solodov
Joobes sõidukijuhtimise analüüs: karistuspraktika ja selle mõju süüdlaste hilisemale retsidiivsusele Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Karistused ja sekkumised, Retsidiivsus, Taasühiskonnastamine, Vangistus ja vahistamine 04.11.2022 Andri Ahven, Krister Tüllinen
Joobes sõidukijuhtimise analüüs: nähtuse ulatus, karistuspraktika ja retsidiivsus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Retsidiivsus 30.06.2015 Andri Ahven
Joobes sõidukijuhtimise eest kriminaalhooldusele suunatud isikute liiklusohutusprogrammis osalemise tulemuslikkuse analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Kriminaalhooldus, Karistused ja sekkumised, Retsidiivsus 12.06.2008 Brit Tammiste; Andri Ahven; Anne Kruusement
Joobes sõidukijuhtimise süüteod 2012. aasta II poolaastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Kriminaalstatistika 12.07.2012 Andri Ahven
Joobes sõidukijuhtimisega ning peatumismärguande eiramisega seotud süütegude analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Süüteomenetlus, Retsidiivsus, Väärteod 05.12.2011 Andri Ahven
Joobes sõidukijuhtimisega seonduvad riskid ja võimalikud meetmed joobes sõidukijuhtimise vähendamiseks Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol 12.06.2006 Andri Ahven; Einar Hillep
Juhendmaterjal perevägivalla vähendamiseks ja ennetamiseks (2011) Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 01.08.2011 Merle Linno; Kadri Soo; Judit Strömpl
Julge laps_Mida teha kui minu või mu sõbra kodus on vägivald Info- ja koolitusmaterjalid 19.12.2017 Riigiprokuratuur
Kaagvere erikoolis aastatel 1995-2004 õppinud tüdrukute retsidivism Muud analüüsid ja uuringud Alaealised, Retsidiivsus 05.06.2006 Enn Kooskora
Kaardistuse vorm Kriminaalpoliitika lühianalüüs 31.12.2019
Käitumisraskustega noored ja neile määratud mõjutusvahendite kohaldamine alaealiste komisjonides Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus 05.06.2006 Ilona-Evelyn Rannala; Anne Tiko; Andres Rohtla
Kannatanud ja tunnistajad süüteomenetluses Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Kuriteoohvrid ja kannatanud 13.06.2012 Kerly Espenberg; Siim Espenberg
Karistushinnangud. Kokkuvõte Eesti elanike, politseinike, prokuröride ja kohtunike karistushinnangutest Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised 04.07.2014 Mari-Liis Sööt; Jako Salla; Jaan Ginter
Karistusjärgse kinnipidamise põhiseaduslikkus Muud analüüsid ja uuringud Karistused ja sekkumised 12.09.2012 Siret Kütt
Karistuspraktika joobes juhtimise kuritegudes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine 06.09.2016 Jako Salla; Laura-Maria Kadaksoo
Karistuste mõju: õigusrikkuja vaade Kriminaalpoliitika uuringute sari Karistused ja sekkumised 08.07.2022 HAAP (Karl Haljasmets et al) ja RAK (Jaanika Jaanits et al)
Karistuste mõju: õigusrikkuja vaade. LÜHIANALÜÜS Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised 08.07.2022
KarS § 169 ja § 170 kehtetuks tunnistamise võimalike mõjude analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised 13.01.2013 Kätlin-Chris Kruusmaa
Kas laps vajab abi? Abimaterjal seksuaalse väärkohtlemise märkamiseks ning sellele reageerimiseks Info- ja koolitusmaterjalid Seksuaalkuriteod 13.04.2015 Lasteabi
Katkematu kriminaalmenetlus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus 13.06.2012 Urvo Klopets
Kinnisesse lasteasutusse paigutamine Muud analüüsid ja uuringud Alaealised 27.01.2021 Kätlin Piho
Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel Muud analüüsid ja uuringud Vangistus ja vahistamine 12.09.2013 Liine Karafin
KiVa kiusamisvastase programmi pilootuuring Eestis – esmane kokkuvõte Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Kuriteoennetus, Vägivald 29.08.2014 Rasmus Rask
Kodune ja sooline vägivald Info- ja koolitusmaterjalid Inimkaubandus, Perevägivald, Vägivald 29.08.2014 Pille Ruul
Kohtueelse kriminaalmenetluse hind joobes juhtimise ja kauplusevarguse kuritegudes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Süüteomenetlus, Varavastane kuritegevus 13.11.2011 Pilleriin Lindsalu
Kohtuvälise menetluse kulu joobes juhtimise ja varguse väärtegudes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol, Varavastane kuritegevus, Väärteod 13.06.2012 Pilleriin Lindsalu
Konfiskeerimise regulatsiooni rakendumise ülevaade Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus 13.06.2010 Urvo Klopets
Konfiskeerimise ülevaade Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus 12.09.2013 Urvo Klopets
Konfiskeerimiste ülevaade Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus 29.10.2014 Urvo Klopets
Konfiskeerimiste ülevaade 2014 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus 31.12.2015 Pilleriin Lindsalu
Konfiskeerimiste ülevaade 2015 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus 03.10.2016 Pilleriin Lindsalu
Konkurentsisüütegude menetlemine Kriminaalpoliitika lühianalüüs Majanduskuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika 27.05.2014 Urvo Klopets; Mari-Liis Sööt
Korrakaitsepolitseiametnike vastu suunatud rünnete mõju Muud analüüsid ja uuringud Vägivald 12.09.2012 Janar Kummits
Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring Kriminaalpoliitika uuringute sari Korruptsioon 09.09.2004 Mari-Liis Liiv
Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring Kriminaalpoliitika uuringute sari Korruptsioon 09.04.2006 Mari-Liis Liiv; Kadri Aas
Kriminaalmenetluse lõpetamine leppimise tõttu Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Kriminaalmenetlus 13.06.2010 Urvo Klopets; Kaire Tamm
Kriminaalpoliitika arvudes: võrdlusi statistikast ja uuringutest Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoohvrid ja kannatanud, Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine, Vägivald 01.11.2013 Jako Salla
Kriminaalpoliitika uudiskiri 1-2013 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.02.2013 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 1-2014 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.02.2014 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 2-2013 Kriminaalpoliitika uudiskiri 09.04.2014 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 2-2014 Kriminaalpoliitika uudiskiri 30.03.2014 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 3-2013 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.07.2013 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 3-2014 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.06.2014 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 4-2013 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.08.2013 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 5-2013 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.10.2013 Justiitsministeerium
Kriminaalpoliitika uudiskiri 6-2013 Kriminaalpoliitika uudiskiri 08.12.2013 Justiitsministeerium
Kriminaaltulu konfiskeerimine 2012. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Konfiskeerimine, Süüteomenetlus 13.06.2013 Urvo Klopets
Kui palju on liikluses joobes juhte? Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alkohol 20.08.2016 Andri Ahven
Kuidas aidata abivajavat inimest? Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Vägivald 12.05.2014
Kuidas aidata abivajavat inimest? Vene keeles Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Vägivald 12.05.2014
Kuidas vähendada joobes juhtimist - alternatiivid karistuse asemel Info- ja koolitusmaterjalid Alkohol 07.11.2018 Kriminaalpoliitika osakond
Kuritegevus Eestis 2006 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 26.07.2007 Marju Agarmaa; Andri Ahven; Eerik Hanni; Martin Hirvoja; Saale Laos; Anu Leps; Jako Salla; Mari-Liis Liiv; Anne Kruusement; Külli Luha; Maiken Mardim
Kuritegevus Eestis 2007 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 09.04.2008 Andri Ahven; Eerik Hanni; Urvo Klopets; Jako Salla; Mari-Liis Sööt; Kaire Tamm; Brit Tammiste; Anne Kruusement; Rait Kuuse; Külli Luha; Jarno Jakobson; Einar Hillep; Hendrik Kaing; Aivi Sirp; Eneli Vensel; Laura Kikas
Kuritegevus Eestis 2008 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 01.07.2009 Eyke Laur; Jarno Jakobson; Jako Salla; Kaire Tamm; Anu Leps; Urvo Klopets; Astrid Laurendt-Hanioja; Brit Tammiste; Anne Kruusement; Külli Luha; Andri Ahven; Heli Rennik; Mari-Liis Sööt
Kuritegevus Eestis 2009 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 19.05.2010 Andri Ahven; Jarno Jakobson; Urvo Klopets; Anne Kruusement; Anu Leps; Heli Rennik; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt; Kaire Tamm
Kuritegevus Eestis 2010 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 19.05.2011 Andri Ahven; Helen Kereme; Anne Kruusement; Urvo Klopets; Anu Leps; Jako Salla; Mari-Liis Sööt; Laidi Surva; Kaire Tamm
Kuritegevus Eestis 2011 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 19.05.2012 Andri Ahven; Urvo Klopets; Anu Leps; Pilleriin Lindsalu; Jako Salla; Laidi Surva; Kaire Tamm
Kuritegevus Eestis 2012 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Küber- ja tehnoloogia kuriteod, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Uimastid, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 31.07.2013 Andri Ahven; Urvo Klopets; Kätlin-Chris Kruusmaa; Anu Leps; Pilleriin Lindsalu; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt
Kuritegevus Eestis 2013 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Süüteomenetlus, Kriminaalstatistika, Seksuaalkuriteod, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 31.03.2014 Andri Ahven; Urvo Klopets; Kätlin-Chris Kruusmaa; Anu Leps; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt; Brit Tammiste
Kuritegevus Eestis 2014 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Kriminaalstatistika, Süüteomenetlus, Seksuaalkuriteod, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 22.02.2015 Andri Ahven; Urvo Klopets; Kristel Kraas; Kätlin-Chris Kruusmaa; Anu Leps; Pilleriin Lindsalu; Kerli Palu; Rainer Rohtla; Jako Salla; Laidi Surva; Brit Tammiste
Kuritegevus Eestis 2015 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Kriminaalhooldus, Kriminaalstatistika, Süüteomenetlus, Retsidiivsus, Seksuaalkuriteod, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 15.03.2016 Andri Ahven; Anu Leps; Brit Tammiste; Jako Salla; Kaire Tamm; Kristel Kraas; Krister Tüllinen; Krõõt Kristiina Kaldur; Kätlin-Chris Kruusmaa; Pilleriin Lindsalu; Rainer Rohtla; Stanislav Solodov; Taavi Kõiv
Kuritegevus Eestis 2016 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Inimkaubandus, Keskkonnakuriteod, Korruptsioon, Kriminaalhooldus, Kriminaalstatistika, Süüteomenetlus, Retsidiivsus, Seksuaalkuriteod, Vangistus ja vahistamine, Varavastane kuritegevus, Vägivald 12.04.2017 Andri Ahven; Anu Leps; Brit Tammiste; Kaire Tamm; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa; Stanislav Solodov; Mari-Liis Sööt
Kuritegevus Eestis 2017 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalstatistika 23.02.2018
Kuritegevuse ennetamine keskkonna planeerimise kaudu: Protsessi kasutusvõimalused avalikus ruumis Tallinna linna näitel Muud analüüsid ja uuringud Kuriteoennetus 22.03.2017 Katrin Lipp
Kuritegevust mõjutavad sotsiaalmajanduslikud ja demograafilised tegurid Kriminaalpoliitika uuringute sari Kriminaalstatistika 28.07.2005 Toomas Raus; Liis Timmusk
Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoennetus, Taasühiskonnastamine 12.06.2014 Janno Järve
Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestis Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoennetus 25.08.2016 Jaanus Veemaa; Veiko Sepp; Märten Veskimäe; Anneli Kann; Merli Aksen; Elvo Themas
Kuriteoohvrite uuring 2009 Kriminaalpoliitika uuringute sari Ohvriuuring 23.09.2010 Andri Ahven; Kutt Kommel; Anna Markina; Triin Rannama; Jako Salla; Laidi Surva; Mari-Liis Sööt; Kaire Tamm; Kristel Tuisk; Kärt Vajakas
Kuriteoohvrite uuring OVU 2021 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Ohvriuuring 19.01.2022 Andri Ahven
Kuriteos kannatanute tagasiside Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring 26.11.2020 Brit Tammiste
Lähenemiskeelu kasutamine kriminaalmenetluses Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus 04.09.2009 Kaire Tamm; Brit Tammiste
Lähisuhtevägivald, vastavad tüpoloogiad ja politseitöö (kogumikust lk 7-29) (2016) Muud analüüsid ja uuringud Perevägivald, Vägivald 15.02.2017 Uno Traat; Ülle Vanaisak
Lähisuhtevägivalla menetlus- ja karistuspraktika Pärnumaa 2018. a projekti näitel Kriminaalpoliitika lühianalüüs Perevägivald, Vägivald 22.10.2019 Anne Kruusement; Kaire Tamm
Laps perevägivalla pealtnägijana Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Perevägivald 25.03.2022 Kerly Espenberg, Katre Luhamaa, Anna Markina, Kristiina Vain
Lapse küsitlemise käsiraamat Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Süüteomenetlus 19.12.2016 Anneli Liivamägi-Hitrov; Kristjan Kask
Lapse küsitlemise käsiraamat Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised 19.12.2016 Anneli Liivamägi-Hitrov; Kristjan Kask
Laste hälbiv käitumine Eestis Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Uimastid, Varavastane kuritegevus, Vägivald 25.08.2014 Anna Markina; Beata Žarkovski
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring 2020 Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring, Seksuaalkuriteod, Vägivald 13.05.2020 Pille Hillep, Riin Pärnamets
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring 2020 piktogramm Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring, Seksuaalkuriteod, Vägivald 02.06.2020 Pille Hillep, Riin Pärnamets
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring 2020 PIKTOGRAMM Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring, Seksuaalkuriteod, Vägivald 02.06.2020 Riin Pärnamets; Pille Hillep
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuringu 2020 andmestik Uuringute andmed Alaealised, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring, Seksuaalkuriteod, Vägivald 13.05.2020
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring Kriminaalpoliitika uuringute sari Vägivald 02.02.2016 Tartu Ülikool
Laste toime pandud süütegudele reageerimise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Karistused ja sekkumised, Kriminaalstatistika, Väärteod 12.04.2017 Kaire Tamm; Kadri Ann Salla
Laste vastu suunatud korduvate seksuaalkuritegude ennetamine Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Karistused ja sekkumised, Kuriteoennetus, Seksuaalkuriteod, Vangistus ja vahistamine 29.10.2020 Brit Tammiste
Lepitusmenetlus menetlusliigina perevägivalla juhtumite puhul Muud analüüsid ja uuringud 26.11.2014 Mariken Arro
Living Group Climate in Estonian Prisons and Secure Facilities for Adolescents and Young Adults Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised 22.10.2018 G. H. P. van der Helm; V. S. L. van Miert; N. van der Niet
Lootuse küla sisekord ET Kriminaalpoliitika lühianalüüs 27.09.2019
Lootuse küla sisekord RU Kriminaalpoliitika lühianalüüs 27.09.2019
Loovutatava isiku õigused loovutamismenetluses – kohtupraktika analüüs Muud analüüsid ja uuringud Süüteomenetlus 12.09.2013 Marje Allikmets
Lühikokkuvõte. Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs Muud analüüsid ja uuringud Alaealised, Kriminaalmenetlus, Süüteomenetlus 27.04.2021 Rakendusliku Antropoloogia Keskus
Lühiülevaade laste hälbiva käitumise uuringust (ISRD-3), 2014 Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Uimastid, Vägivald 03.06.2014
Majanduskuritegude menetluspraktika analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Majanduskuriteod 17.02.2016 Kätlin-Chris Kruusmaa; Markus Kärner
Maksukohustuslase enese mittesüüstamise privileegi ulatus maksuõigusnormi rikkumisel paralleelmenetluses Muud analüüsid ja uuringud 25.11.2014 Helen Aaremäe
MDFT - Introduction to Estonia Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Karistused ja sekkumised, Retsidiivsus 04.06.2014 Kees Mos
Menetlus- ja karistuspraktika lähisuhtes kehalise väärkohtlemise juhtumites Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalmenetlus, Perevägivald, Vägivald 29.04.2020 Kaire Tamm
Mida teha, kui on kahtlus või teadmine, et last on seksuaalselt väärkoheldud (sh internetikeskkonnas) Info- ja koolitusmaterjalid Seksuaalkuriteod 13.04.2015 Justiitsministeerium
Millest koosneb vägivallaennetus? Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoennetus, Perevägivald, Vägivald 29.08.2014 Kadri Ann Salla
Minu keha ja turvalisus. Teadmised, oskused ja hoiakud. Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoennetus, Seksuaalkuriteod 27.10.2017
Mitmedimensioonilise pereteraapia tõhususe uuring Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Karistused ja sekkumised 03.05.2017 Laura Aaben; Miko Tammik; Kadi Kallavus
Mobiilne sekkumine õigusrikkujatele Kriminaalpoliitika uuringute sari Karistused ja sekkumised, Taasühiskonnastamine, Vaimne tervis 26.01.2022
Mobiilne sekkumine õigusrikkujatele (lühi) Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Kriminaalhooldus, Taasühiskonnastamine, Vaimne tervis 26.01.2022
Mõjutusvahendite kohaldamine erikoolides Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised 05.06.2008 Kadri Ann Salla; Kaire Tamm
Naiskinnipeetavate elutingimused Harku ja Murru Vangla Harku vangistusosakonna näitel Muud analüüsid ja uuringud Vangistus ja vahistamine 12.09.2013 Helen Palginõmm
Narkomaaniaravi karistuse alternatiivina Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Uimastid 12.06.2007 Andri Ahven
Narkootiliste ainete liigi alusel karistuste diferentseerimise otstarbekusest Kriminaalpoliitika lühianalüüs Uimastid 12.06.2009 Andri Ahven; Veiko Kommusaar
Narkoravi õigusrikkujatele Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Uimastid, Vangistus ja vahistamine 12.06.2008 Andri Ahven; Einar Hillep
Noorte distsiplinaarrikkumised ja –karistused vanglas Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Vägivald 11.09.2018 Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium
Noorte õigusrikkujate uuring Muud analüüsid ja uuringud Alaealised, Kriminaalmenetlus 22.10.2021 RAKE
Noorte õigusrikkujate uuringute kokkuvõte Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Karistused ja sekkumised, Kriminaalmenetlus, Vangistus ja vahistamine 26.10.2021 Justiitsministeerium
Nõuandeid kuriteos kahtlustatavale ja süüdistatavale Info- ja koolitusmaterjalid Süüteomenetlus, Vägivald 27.05.2014
Nõuandeid kuriteos kannatanule Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoohvrid ja kannatanud, Süüteomenetlus, Vägivald 27.05.2014
Ohtlike kalduvuskurjategijate sihtrühma, meetmete ja kohtlemise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Kriminaalhooldus, Vangistus ja vahistamine, Vägivald 30.04.2017 Brit Tammiste; Jako Salla; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa
Ohvriuuringud 2010-2018 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Varavastane kuritegevus, Vägivald 06.02.2019 Andri Ahven
Õigluse tajumine kriminaalmenetluse tulemusena. Juhtumianalüüs. Muud analüüsid ja uuringud Süüteomenetlus 12.09.2013 Marion Mars
Õigusrikkujate taasühiskonnastamise tõhustamine Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalhooldus, Kuriteoennetus, Retsidiivsus, Taasühiskonnastamine 13.05.2022
Õigusrikkujate vaimse tervise uuring Kriminaalpoliitika uuringute sari Karistused ja sekkumised, Kriminaalhooldus, Kriminaalmenetlus, Kuriteoennetus, Süüteomenetlus, Taasühiskonnastamine, Vaimne tervis, Vangistus ja vahistamine 21.02.2020 Katrin Iverson, Mari-Liis Sööt, Liina Haring, Kaire Tamm
Õigusrikkujate vaimse tervise uuringu pakkumuse kutse Info- ja koolitusmaterjalid Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus 16.04.2018
Õpetajaraamat tervise ja ohutuse teemadel III kooliastmele Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoennetus 28.03.2017 Tartu Ülikool; Siseministeerium; Päästeamet; Maanteeamet
Oportuniteedi kasutamine korruptsioonikuritegudes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Korruptsioon, Süüteomenetlus 13.09.2018 Kätlin-Chris Kruusmaa; Justiitsministeerium
Paarisuhtevägivalla kuritegude tõlgendused Eestis kohtutoimikute analüüsi põhjal (2017) Muud analüüsid ja uuringud Perevägivald, Vägivald 15.02.2017 Virve Kass
Parlamendiliikmete immuniteedi analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Korruptsioon, Süüteomenetlus 06.04.2018 Kätlin-Chris Kruusmaa; Justiitsministeerium
Perevägivalla juhtumite menetluspraktika: 2010 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Perevägivald, Vägivald 04.12.2011 Jako Salla; Laidi Surva
Perevägivalla juhtumite menetluspraktika: 2010 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vägivald 13.12.2011 Jako Salla; Laidi Surva
Perevägivalla levikut soodustavad riskid ja perevägivalla ulatus praktikute hinnangutes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Vägivald 13.08.2011 Merle Linno; Kadri Soo; Judit Strömpl
Perevägivalla menetluspraktika: 2011 ja 2013 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vägivald 10.11.2014 Andri Ahven; Laidi Surva
Perevägivalla vähendamisele suunatud sotsiaalprogrammide rakendamine Eestis Muud analüüsid ja uuringud Perevägivald, Vägivald 30.11.2012 Tagne Kesküla
Perevägivallatsejate retsidiivsus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus, Kriminaalmenetlus, Retsidiivsus, Vägivald 13.11.2012 Jako Salla; Laidi Surva
Põhiõiguste paketi mõjuanalüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine 12.06.2017 Kätlin-Chris Kruusmaa
Põlva 2014. Kuidas abistavad naiste tugikeskused vägivalla ohvrit Info- ja koolitusmaterjalid 11.11.2014 Merle Albrant
Põlva 2014. Laps lähisuhtevägivallas Info- ja koolitusmaterjalid 11.11.2014 Anne Daniel-Karlsen
Põlva 2014. Naistevastase vägivalla müüdid ja tegelikkus Info- ja koolitusmaterjalid 11.11.2014 Merle Albrant
Põlva 2014. Sooline vägivald, naistevastane vägivald Info- ja koolitusmaterjalid 11.11.2014 Merle Albrant
Põlva 2014. Vägivallatseja motiivid ja strateegiad. Ohvrite abistamise spetsiifika. Info- ja koolitusmaterjalid 11.11.2014 Kait Sinisalu
PPA ennetusuuringu lõppraporti tutvustus Info- ja koolitusmaterjalid Kuriteoennetus, Vägivald 29.08.2014 Kati Arumäe
PPA riskikäitumise uuringu slaidid Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Kuriteoennetus 12.06.2014 Pille Luiga
Psühh. nõustajate töönõustamis- ja koolitusvajadus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoohvrid ja kannatanud 01.10.2015 Reet Rääk
Psüühikahäiretega isikute sundravile suunamise kiiruse ja korralduse analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus 11.08.2008 Brit Tammiste; Hendrik Kaing
Rahvusvaheline kuriteoohvrite uuring Eestis 2004 Kriminaalpoliitika uuringute sari Ohvriuuring 01.01.2005 Jüri Saar; Anna Markina; Aigi Resetnikova; Kait Oole
Rassi- ja võõravimm Eestis Kriminaalpoliitika lühianalüüs Vägivald 13.06.2011 Pilleriin Lindsalu; Toomas Raus; Liisi Laineste; Raivo Vetik; Triin Vihalemm; Mailis Timmi
Registreeritud kuriteod jaanuar–mai 2016–2020 Muud analüüsid ja uuringud Kriminaalstatistika 16.06.2020 Andri Ahven
Retsidiivsus Eestis Kriminaalpoliitika uuringute sari Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus, Retsidiivsus 13.10.2010 Andri Ahven; Jako Salla; Siim Vahtrus
Retsidiivsus Eestis. 2017 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Retsidiivsus 15.06.2018 Andri Ahven, Ave Rootalu, Mari-Liis Sööt
Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised 12.06.2011 Kaire Tamm; Mari-Liis Sööt
Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise ülevaade 2011-2013 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus 12.05.2014 Jako Salla
Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise ülevaade 2014-2015 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus 02.05.2016 Krister Tüllinen
Röövimine: levik, avastamine, karistuspraktika Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Süüteomenetlus, Varavastane kuritegevus 15.10.2016 Andri Ahven; Jako Salla; Laura-Maria Kadaksoo
Samaaria Eesti Misjon sisekord ET Kriminaalpoliitika lühianalüüs 12.07.2019
Samaaria Eesti Misjon sisekord RU Kriminaalpoliitika lühianalüüs 12.07.2019
Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealistele mõeldud erisekkumise vajaduse ja võimaluste analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Seksuaalkuriteod 08.06.2017 Kristel Kraas, Brit Tammiste
Seksuaalkurjategijate kohtlemine ja ravivõimalused Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Seksuaalkuriteod 11.06.2009 Kaire Tamm
Seksuaalkurjategijate kompleksravi analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Seksuaalkuriteod 27.04.2017 Brit Tammiste
Seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Seksuaalkuriteod 15.07.2011 Kaire Tamm; Tuuli Ploom
Seksuaalteenuste ostmise kriminaliseerimise võimalikud mõjud Eestis Rootsi ja Soome kogemuste põhjal Muud analüüsid ja uuringud 25.11.2014 Adeline Nadarjan
Soovitused lapsesõbraliku keskkonna loomiseks õiguskaitses Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Kriminaalmenetlus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Süüteomenetlus 04.01.2022
Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumite tuvastamise võimalikkus Eestis. Tööalase inimkaubanduse ametkondlik kontroll Muud analüüsid ja uuringud Inimkaubandus 12.09.2012 Liisa Surva
Taastav õigus töös alaealise õigusrikkujaga Muud analüüsid ja uuringud Alaealised 17.06.2016 Kaisa Vetemaa
Tallinna Vangla muutuvas maailmas Muud analüüsid ja uuringud Vangistus ja vahistamine 12.09.2013 Mari Rass
Tartu 2014. Andmekaitse juhtumitöös Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 29.04.2014 Merit Valgjärv
Tartu 2014. Juhtumikorralduse põhimõtted Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 29.04.2014 Sirli Peterson
Tartu 2014. Kokkuvõte Tartu I koolituspäevast Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 16.04.2014
Tartu 2014. Kokkuvõte Tartu II koolituspäevast Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 29.04.2014
Tartu 2014. Laps lähisuhtevägivallas Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Vägivald 02.04.2014 Anne Daniel-Karlsen
Tartu 2014. Perevägivalla olemus ja põhjused Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 02.04.2014 Sirje Otstavel
Tartu 2014. Tsiviilasjad perevägivallas Info- ja koolitusmaterjalid Vägivald 16.04.2014 Eveli Vavrenjuk
Teise astme kuriteo eest vanglakaristust kandnute retsidiivsuse analüüs Kriminaalpoliitika uuringute sari Retsidiivsus, Vangistus ja vahistamine 25.04.2022 Armand Sutt
Terve spordi eest. Väärkohtlemise ennetamine spordis. Käsiraamat Kriminaalpoliitika lühianalüüs 08.01.2020
Tervisetõendid menetlustoimingutes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus 01.04.2015 Kätlin-Chris Kruusmaa; Anne Kruusement
Tervishoiusüsteemi pettuseid ja korruptsiooniriske kaardistav uuring Kriminaalpoliitika lühianalüüs Korruptsioon 05.12.2011 Raul-Allan Kiivet; Janika Alloja; Kerly Espenberg
The K. School. Residental Management of Troublesome Girls in Transition-Time Estonia Muud analüüsid ja uuringud Alaealised 09.11.2002 Judit Strömpl
Tingimisi vabastamise ja käitumiskontrolli kohaldamise analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Karistused ja sekkumised, Kriminaalhooldus 13.08.2013 Andri Ahven; Anne Kruusement; Jako Salla
Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Kuriteoennetus 12.09.2018 Aaben, L., Salla, J., Markina, A. Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Tugiisikuteenuse vahehindamine 2021 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoennetus 02.02.2022 Stanislav Solodov
Tugiteenus vanglast vabanejatele TAT 2017. aasta vahehindamise aruanne Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoennetus, Taasühiskonnastamine 08.10.2018 Stanislav Solodov
Üldkasuliku töö kohaldamine ja mõju retsidiivsusele Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalhooldus, Retsidiivsus, Üldkasulik töö - ÜKT 12.06.2009 Andri Ahven
Üldkasuliku töö tulemuslikkuse parandamise võimalustest Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalhooldus, Üldkasulik töö - ÜKT 12.06.2012 Andri Ahven
Ülevaade alaealiste kuritegevuse vähendamise strateegiatest ja programmidest maailmas Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Kuriteoennetus, Karistused ja sekkumised 05.06.2005 Triin Edovald
Ülevaade alaealiste kuritegevuse vähendamise strateegiatest ja programmidest maailmas Kriminaalpoliitika lühianalüüs Alaealised, Kuriteoennetus, Karistused ja sekkumised 05.06.2005 Triin Edovald
Ülevaade inimkaubanduse kuritegudest 2016. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Inimkaubandus, Kriminaalstatistika 20.02.2017 Anu Leps
Ülevaade inimkaubanduse olukorrast Eestis Kriminaalpoliitika lühianalüüs Inimkaubandus 06.03.2015 Anu Leps
Ülevaade kuriteoennetuse planeerimisest Kriminaalpoliitika uuringute sari Kuriteoennetus 12.06.2007 Jim Hilborn
Ülevaade vägivallast loobumise toetamise teenusest Eestis 2020. aastal Muud analüüsid ja uuringud Perevägivald, Taasühiskonnastamine, Vägivald 27.01.2021 Virve Kass
Vaenukõne karistusõiguslik regulatsioon Eestis Kriminaalpoliitika uuringute sari Kriminaalmenetlus, Vaenukuriteod 29.03.2022 justiitsministeerium
Vaenukuritegude statistika 2018 Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kriminaalstatistika, Vaenukuriteod 11.04.2019 Brit Tammiste
Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 lõpparuanne Arengukava Inimkaubandus, Kriminaalmenetlus, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Muud, Perevägivald, Seksuaalkuriteod, Taasühiskonnastamine, Vägivald 28.07.2021
Vägivalla vähendamise arengukava 2010. aasta täitmise aruanne Arengukava Vägivald 03.06.2014
Vägivalla vähendamise arengukava 2011. aasta täitmise aruanne Arengukava Vägivald 03.06.2014
Vägivalla vähendamise arengukava 2012. aasta täitmise aruanne Arengukava Vägivald 03.06.2014
Vägivalla vähendamise arengukava 2013. aasta täitmise aruanne Arengukava Vägivald 03.06.2014
Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
Vägivallakuritegude hind Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus 06.03.2015 Epp Kallaste; Erle Luuk; Janno Järve; Mart Kaska; Mari-Liis Järs
Vahistamise kestus 2015. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine 21.07.2016 Urvo Klopets
Vahistamise kestuse ülevaade Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine 17.11.2013 Urvo Klopets
Vahistamise kestuse ülevaade 2013. aastal Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine 01.04.2015 Urvo Klopets
Vahistamiste analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Süüteomenetlus, Vangistus ja vahistamine 13.06.2009 Urvo Klopets
Väljast suletud, seest avatud: retsidiivsuse vähendamine noortele mõeldud kinniste asutuste abil Muud analüüsid ja uuringud Alaealised 22.10.2019 Jako Salla
Vanemaealiste kuriteohvrite analüüs Kriminaalpoliitika lühianalüüs Kuriteoohvrid ja kannatanud 01.10.2021 Justiitsministeerium, Kaire Tamm
Vangide tööhõive vabaduses: vanglas töötanud ja mittetöötanud kinnipeetavate võrdlus Kriminaalpoliitika lühianalüüs Vangistus ja vahistamine 13.06.2006 Eerik Hanni; Mari-Liis Liiv
Vanglast vabanenute tugiteenuse tulemuslikkuse hindamine Kriminaalpoliitika uuringute sari Kuriteoennetus 14.01.2021 Marvi Remmik; Helen Urmann; Ene Tubelt; Kadri Lees; Kerly Espenberg; Gerly Tamm; Simone Eelmaa; Anna Markina; Saara Maria Puur
Vanglast vabanenute tugiteenuse tulemuslikkuse hindamise uuringu kokkuvõte Muud analüüsid ja uuringud Kuriteoennetus 14.01.2021 Stanislav Solodov
Virtuaalse isiku kujutamise probleemid karistusseadustiku §178 kontekstis Muud analüüsid ja uuringud 25.11.2014 Eneli Laurits
VVA 2015-2020 koostamise ettepanek Arengukava Vägivald 03.06.2014
VVA rakendusplaan 2010-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
VVA rakendusplaan 2011-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
VVA rakendusplaan 2012-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
VVA rakendusplaan 2013-2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
VVA rakendusplaan 2014 Arengukava Vägivald 03.06.2014
What works in Europe in prevention programs Kriminaalpoliitika lühianalüüs 31.12.2019
Youth Interventions Foundation Info- ja koolitusmaterjalid Alaealised, Karistused ja sekkumised, Retsidiivsus 04.06.2014 Angela Pasma
Исследование мнения и опыта детей и молодёжи в вопросах сексуального насилия Kriminaalpoliitika uuringute sari Alaealised, Kuriteoennetus, Kuriteoohvrid ja kannatanud, Ohvriuuring, Seksuaalkuriteod, Vägivald 02.06.2020 Riin Pärnamets; Pille Hillep
Соглашение о предотвращении насилия 2021–2025 Arengukava Vägivald 11.10.2021
СУД ПОМОГАЕТ ТВОЕЙ СЕМЬЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ Kriminaalpoliitika lühianalüüs 30.12.2019