Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Lähisuhtevägivalla menetlus- ja karistuspraktika Pärnumaa 2018. a projekti näitel Uuring Perevägivald 22.10.2019 Anne Kruusement; Kaire Tamm
Väljast suletud, seest avatud: retsidiivsuse vähendamine noortele mõeldud kinniste asutuste abil Artikkel Alaealised õigusrikkujad 22.10.2019 Jako Salla
Living Group Climate in Estonian Prisons and Secure Facilities for Adolescents and Young Adults Uuring Alaealised õigusrikkujad 22.10.2018 G. H. P. van der Helm; V. S. L. van Miert; N. van der Niet
Väike ohvriuuring 2018 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed; Kõik Ohvriuuring 01.08.2019
ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ OT СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ õigusnõu; kannatanu; ohvriabi; seksuaalvägivald; seksuaalvägivalla ennetus; juriidiline abi 30.07.2019
Õigusnõu seksuaalvägivalla üleelanutele seksuaalvägivald; kannatanu; ohvriabi; õigusnõu; juriidiline abi 30.07.2019
Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. Käsiraamat kohalikele omavalitsustele kuriteoennetus 15.05.2019 Politsei- ja piirivalveamet
Vanglast vabanenute retsidiivsus Eestis ja Soomes Kriminaalpoliitika lühianalüüs Vanglad; Retsidiivsus 10.05.2019 Andri Ahven
Vanglate sisekliima uuring (sügis 2018) Muud analüüsid ja uuringud Vanglad 29.03.2019
Vaenukuritegude statistika 2018 Uuring vaenukuriteod; kuritegevuse statistika 11.04.2019 Brit Tammiste
Ohvriuuringud 2010-2018 Uuring Varavastane kuritegevus; Vägivald 06.02.2019 Andri Ahven
Registreeritud kuriteod jaanuar-november 2015-2018 (peamised liigid) Statistika andmebaas 28.12.2018 Andri Ahven
Kuidas vähendada joobes juhtimist - alternatiivid karistuse asemel Info- ja koolitusmaterjalid Joobes juhtimine 07.11.2018 Kriminaalpoliitika osakond
Tugiteenus vanglast vabanejatele TAT 2017. aasta vahehindamise aruanne Kriminaalpoliitika analüüs Jätkutugi; kuriteoennetus 08.10.2018 Stanislav Solodov
Oportuniteedi kasutamine korruptsioonikuritegudes teemaleht kriminaalmenetlus; korruptsioon 13.09.2018 Kätlin-Chris Kruusmaa; Justiitsministeerium
Noorte distsiplinaarrikkumised ja –karistused vanglas Kriminaalpoliitika analüüs alaealised, vägivald 11.09.2018 Stanislav Solodov, Kaire Tamm; Justiitsministeerium
Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs Kriminaalpoliitika teemaleht; Kõik Kriminaalpoliitika, alaealised, kuriteoennetus 12.09.2018 Aaben, L., Salla, J., Markina, A. Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Aruanne jälitusstatistikast 2017. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 25.07.2018 Justiitsministeerium
Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties Uuring alaealised 03.07.2018 Balti Uuringute Instituut
Child Participation in Justice: Estonia. Uuring alaealised 03.07.2018 Balti Uuringute Instituut

Lehed