Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2016

PrintPDF Jaga

2016. aasta kuriteoennetuse eraldise kasutamise prioriteetvaldkond oli uimastitega seotud süütegude ennetamine ning uimastitarvitamisega seotud kahjude vähendamine. Kuritegevuse ennetamise toetus summas 50 000 eurot otsustati anda konkursi korras Tervise Arengu Instituudi, Põhja prefektuuri ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ühisprojektile „VALIK“, mis on suunatud narkootikumide tarvitamise vähendamisele.

Projekti eesmärgiks on pakkuda nõustamist ja vajadusel ravi politsei ja/või prokuratuuri poolt identifitseeritud kanepitarvitajatele (sh ka neile, kellel lisaks esineb ka stimulantide või alkoholi tarvitamist) ja vabatahtlikult pöördujatele. Projekti läbib kuni 250 inimest, neist 75% suunatakse teenusele karistuse alternatiivina. Eestis on elu jooksul narkootikume tarvitanud hinnanguliselt ligi 20% rahvastikust. Kõige kõrgem on narkootikumide tarvitajate osakaal vanuserühmas 18-34 ning peamine tarvitatav aine on kanep. Kuigi nii väärteo- kui kriminaalmenetluse raames on praeguseks olemas võimalus suunata inimene karistuse asemel tema vabatahtlikul nõusolekul sotsiaalprogrammi, on seda võimalust kasutatud vähe. Põhjuseks on teadmatus, millised on sobilikud programmid ning sobivate teenuste vähesus. Projektiga „VALIK“ püütakse olukorrale leevendust tuua. Selleks töötatakse välja sõeltest narkootikumide kuritarvitamise hindamiseks (DUDIT) ning disainitakse ja viiakse ellu spetsiifiline nõustamine ja/või ravi kanepitarvitajatele. Selle tulemusel paraneb nende inimeste sotsiaalne toimetulek ning väheneb riskikäitumine.

Projekti kestus: jaanuar 2017 - detsember 2019

Kontaktisik: Marin Vaher, [email protected],  65 93826, www.tai.ee