Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Rahvusvahelised soovitused

PrintPDF Jaga

Meede 1.4. Rahvusvaheliste soovituste ellurakendamine

Teadlikkuse suurendamise ja inimeste harimise kõrval saab hoiakuid muuta normide kujundamise kaudu. 2015. aasta alguses jõustus inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus. Eesti võtab strateegia perioodil üle ELi ohvrite direktiivi ja plaanib ratifitseerida Euroopa Nõukogu laste kaitset seksuaalse väärkohtlemise eest käsitleva Lanzarote konventsiooni[1] ning naistevastase ja perevägivalla tõkestamise Istanbuli konventsiooni.[2]

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 1.4.1. EN inimkaubanduse konventsiooni ratifitseerimine

Tegevus 1.4.2. EL ohvrite direktiivi ülevõtmine

Tegevus 1.4.3. EN naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (nn Istanbuli konventsiooni) ratifitseerimine

Tegevus 1.4.4. EN laste kaitset seksuaalse väärkohtlemise  eest käsitleva konventsiooni (nn Lanzarote konventsiooni) ratifitseerimine

Tegevus 1.4.5. Rassismi ja ksenofoobiavastast võitlust käsitleva EL raamotsuse ülevõtmine

 

[1] Eesti allkirjastas Euroopa Nõukogu laste kaitset seksuaalse väärkohtlemise eest käsitleva konventsiooni 17.09.2008.

[2] Eesti allkirjastas Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla tõkestamise konventsiooni 02.12.2014.