Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2013. aasta konkursi tulemused

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi iga-aastase üliõpilastööde konkursi eesmärgiks on edendada kriminoloogiasalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus oli tänavu 3200 eurot. Konkursile esitatud töid hindas komisjon, mille koosseisu kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlusele, mida justiitsministeerium korraldab alates 2006. aastast, laekus tänavu 24 tööd, millest statuudile vastas 19. Kõige enam töid saatsid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid (12). Koolide ja õppeastmete järgi oli tööde jaotus järgmine:

Kool

    MA     

    BA    

   Muu    

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond

11

1

0

Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskond

1

0

0

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

0

3

0

Tallinna Tehnikaülikool Sotsiaalteaduskond

1

0

0

Eesti Kunstiakadeemia

1

0

0

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

0

0

1

 

Võrreldes eelmiste aastatega võib selle aasta tööde puhul välja tuua kriminaalpoliitikast kaugemate valdkondade töid, millest üks ka eriliselt ära märgitud sai. Lisaks väärib erilist tähelepanu vanglateemaliste tööde tugevus, kuid oli ka aktuaalset kohtupraktika analüüsi ja näiteks inimeste õiglustunde uurimist.

26. novembril aset leidnud kuriteoennetuse nõukogu istungil kuulutati välja hindamiskomisjoni otsus:

I koht: Liine Karafin, Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel. (Tartu Ülikool, magistritöö, juhendaja Kristi Kõiv)

Premeerida tööd 2000 euroga.

II koht: Helen Palginõmm, Naiskinnipeetavate elutingimused Harku ja Murru Vangla Harku vangistusosakonna näitel. (Tartu Ülikool, magistritöö, juhendaja Anna Markina)

Premeerida tööd 1200 euroga.

Märkida eri kategooriates ära järgmised tööd:

Parim bakalaureusetöö: Marion Mars, Õigluse tajumine kriminaalmenetluse tulemusena. Juhtumianalüüs. (Tallinna Ülikool)

Parim eri valdkondi ühendav töö: Mari Rass, Tallinna Vangla muutuvas maailmas. (Eesti Kunstiakadeemia, magistritöö)

Parim kohtupraktikat analüüsiv töö: Marje Allikmets, Loovutatava isiku õigused loovutamismenetluses – kohtupraktika analüüs. (Tartu Ülikool, magistritöö)