Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Laste seksuaalse väärkohtlemise põhjused

PrintPDF Jaga

Empiirilisteleuuringutele tuginedes võib üldistatult esile tuua viis peamist põhjust, miks teatud isikud lapsi seksuaalselt väärkohtlevad: 1) varasemad seksuaalkogemused on tinginud selle, et täiskasvanuna tekitavad lapsed neis seksuaalset erutust; 2) võimetus saada sotsiaalset ja seksuaalset rahuldust suhetest täiskasvanuga; 3) alkoholi peetakse väärkohtlemist soodustavaks teguriks; see võib olla nn tõukeks, miks isik reaalselt seksuaalkuriteo toime paneb, samas võib tõukeks olla ka oma impulsside madal kontroll, tugev stress; 4) nad on emotsionaalselt ebaküpsed ning neil on lapsepärased emotsionaalsed vajadused, mistõttu tunnevad soovi olla seotud lastega; 5) nad on olnud ise lapsepõlves seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. (Finkelhor et al. 2003)