Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sekkumine

PrintPDF Jaga

Varase märkamise ja sekkumise võtmepunktiks on pereteenuste kavandamine ja rakendamine. Tulemusrikas sekkumine seob eri teenuseid, mida pakuvad ennetusega tegelevad organisatsioonid, koolid, sotsiaalhoolekanne, noorte arendusprogrammid, lastekaitsega tegelevad ametid, usuorganisatsioonid ja alaealiste komisjonid. Enamjaolt on spetsialist see, kes teenusepõhiselt koostöö algatab, spetsialist arvestab noore ja tema pere soovide ja võimalustega, kaasates perekonna liikmeid teenuste kujundamise protsessi. Spetsialist peab olema juhtumi- ning võrgustikutöö eestvedajana paindlik. Oluline on erinevatest spetsialistidest koosneva meeskonnaga hinnata probleemi ja rakendada sellele terviklikku lähenemist. Pere jaoks peab olema üks kontaktisik, et vältida arvukaid mittevajalikke ühepoolseid kontakte eri asutuste ja perede vahel. Meeskonnatunde ja pakutava teenuse tulemuse kvaliteedi loob meeskonna stabiilsus ja järjepidevus.

Varase märkamise ja sekkumise rakendamiseks tuleb esmalt määratleda tegevuse eesmärgid. Eesmärkide seadmisel tuleb mõelda pikema- ja lühemaajalisele perspektiivile, st esiteks panna kirja soovitavad kaugemad eesmärgid ja samuti nende saavutamise lõpp– ja vahetähtajad. Nt mida tahate konkreetselt saavutada esimesel tegevusaastal, teisel tegevusaastal, jne.

Lühemaajaliste sekkumistega on võimalik saavutada kiiremaid tulemusi, nt noortele erinevate tegevusvõimaluste ja huviringide loomine jne. Pikemaajalised sekkumised, sh tegevuskava koostamine, elluviimine ning jooksev hindamine, vajavad nii ajaliselt kui ka rahaliselt enamat panustamist. Mõlemate sekkumiste puhul on vaja hoolikalt läbi mõelda konkreetsed tulemused, milleni soovitakse jõuda ja kuidas tulemuseni jõudmist jälgitakse ning hinnatakse.

Eesmärkide seadmisel mõelda läbi, mis ressursid olemas on ja millised raskusi tuleb ületada eesmärkide saavutamiseks, st ka analüüsida, kas on olemas vastavate oskustega inimesi, milliseid inimesi on vaja koostöö tegemiseks ning kas on raskusi idee rahastamisega.

Eesmärkide seadmise järgselt sõnastada konkreetsed tegevused, mida tehes, jõuate planeeritud tulemuseni, seatud eesmärkide täitmiseni. Vajalik on koostada konkreetne tegevuskava aastate ja jooksvaks aastaks kuude kaupa.

Tegevuskava peab vastama järgmistele küsimustele:

Millised on konkreetsed tegevused eesmärkide saavutamiseks?
Millal neid tegevusi ellu viiakse, milline on lõpptähtaeg?
Kes tegevusi ellu viivad?
Kui palju tegevuste elluviimine maksab ja kust see raha tuleb?
Milline on tegevuse mõõdetav tulemus, muutus, millega mõõdetakse seatud eesmärkide täitumist?