Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Juhendmaterjalid

PrintPDF Jaga

1. Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku inimkaubanduse ohvrite abistamise vajadust rõhutav kampaania „Inimkaubanduse ohver?“, mille videod leiab siit: eesti keeles, vene keeles. Muud reklaammaterjalid on siin.

2. Inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja teenusele suunamise juhend on valminud Eesti teemaga seotud asutuste koostööna 2019 (all manusena), lisaks on juhise abil loodud Eesti osa Läänemeremaade Nõukogu riikide ohvrite abistamise ja suunamise kesksete kontaktide kaardistuses, mille leiab siin.  

3. Läänemeremaade Nõukogu HOF-BSR koostööprojekti kaudu loodi mitmeid juhendmaterjale: 1) eelpool nimetatud ohvrite abistamise ja suunamise kesksete kontaktide kaardistus, 2) meedia juhendmaterjal inimkaubanduse teemal, 3) inimkaubanduse seletav sõnastik, seletav sõnastik eesti keeles

4. Tööalase ekspluateerimise teemadele keskendunud koostööprojekti FLOW juhised: 1) ärimudeli kirjelduse "Hämar äri" leiab siin, 2) Juhis õiguskaitseasutustele ja tööinspektoritele siin, 3) juhis ettevõtjatele siin

5. Juhendmaterjal (all manusena) kohalikele omavalitsustele on valminud Läänemeremaade Nõukogu STROM koostööprojekti raames ja juhendmaterjali koostamist on rahastanud Läänemeremaade Nõukogu projektide koostamise fond, Rootsi Instituut ja Läti Vabariigi Siseministeerium. Projektis esindas Eestit MTÜ Living for Tomorrow ja projekti tegevustes osalesid ka kohalike omavalitsuste esindajad. Projekti ja juhendmaterjali info siit kasutades märksõna "STROM".

6. Inimkaubanduse ohvrite tuvastamisele ja andmekaitse küsimustele pühendatud juhendmaterjal (all manusena) on valminud Europoli ühise järelvalveasutuse poolt.

7. Inimkaubanduse teemalised videoklipid on valminud kampaaniat 1ELU  ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise”raames. Kampaaniat kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeoleku fondi kaudu ja siseministeerium. Projekti viivad 2017. I poolaastal ellu justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

8. Inimkaubanduse teemaline õppevideo koolinoortele on valminud kampaaniat 1ELU  ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise”raames. Kampaaniat kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeoleku fondi kaudu ja siseministeerium. Projekti viivad 2017. I poolaastal ellu justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

'

9. ELU/THALIA projekti raames valminud õppematerjalid inimkaubanduse kohta mitmes variandis, sh kahe podcastina, esitlusena koolinoortele, lühitutvustus õpetajatele ja koolinoortele ning lisaks üks ajakirjanduslik temaatiline artikkel. Kogu pakett leitav: https://luna.tlu.ee/et/inimkaubandusega-seotud-ohud-ja-nende-ennetaminehttps://prezi.com/i/q2bi2srvxpa9/copy-of-v9/

10. Ettevõtjatele mõeldud YT Live seminarid, kus juttu riigi tasuta nõustamisteenustest, st migratsiooninõustajatest, tööinspektsiooni ja sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenustest, lisaks juhistest inimkaubanduse ohtude tuvastamiseks enda ettevõttes.

YT live´d asuvad siin:

a) Infotund eesti keeles, ülekande link: https://youtu.be/7YzBSHEa7Eg, toimus 17.05.2021;

b) Infotund vene keeles, ülekande link: https://www.youtube.com/watch?v=ixECg-lg1b8, toimus 28.04.2021;

c) Infotund inglise keeles, ülekande link: https://www.youtube.com/watch?v=fRiE_xdIDEI, toimus 30.04.2021.