Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kuritegevus probleemina Eurobaromeetri järgi

PrintPDF Jaga

Eurobaromeetri küsitluse raames uuritakse igal kevadel ja sügisel ELi liikmesriikide elanike arvamust selles osas, mis on peamine riigi ees seisev probleem.

Muresid võib järgneva valiku hulgast välja tuua kaks: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoid ja sotsiaalkaitse, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem,  elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu, ei oska öelda. Kuritegevus oli Eesti elanike arvates aastatel 2004-2008 pidevalt peamiste mure-teemade hulgas. 2009. aasta sügis oli esimene kord, kui kuritegevus ei olnud Eesti elanike meelest kolme peamise riigi ees seisva mure hulgas.

    

Baromeeter nr

 

Läbiviimise aeg

K-kevad

S-sügis

Kuritegevus on elanike meelest peamine riigi ees seisev mure (%)

Kuritegevuse positsioon murede järjestuses

 

Eesti mure

nr 1

 

Eesti mure

nr 2

 

Eesti mure

nr 3

Eesti  

EL keskmine

Eesti  

EL keskmine

61

2004K

 36 

25

3

Töötus

Hinnatõus

Kuritegevus

62

2004S

43

24 

1

Kuritegevus

Töötus

Tervishoid

63

2005K

38

23

1

3

Kuritegevus

Tervishoid

Töötus

64

2005S

43

24

1

3

Kuritegevus

Hinnatõus

Töötus

65

2006K

48

24

1

2

Kuritegevus

Hinnatõus

Tervishoid

66

2006S

45

23

1

2

Kuritegevus

Tervishoid

Hinnatõus

67

2007K

44

24

1

2

Kuritegevus

Hinnatõus

Tervishoid

68

2007S

33

24

2

3

Hinnatõus

Kuritegevus

Tervishoid

69

2008K

26

20

3

3

Hinnatõus

Majandus

Kuritegevus

70

2008S

22

17

3

4

Majandus

Hinnatõus

Kuritegevus

71

2009K

12

16

5

4

Töötus

Majandus

Hinnatõus

72

2009S

19

19

4

3/4

Töötus

Majandus

Tervishoid

73

2010K

13

16

4

4

Töötus

Majandus

Hinnatõus

74

2010S

9

15

5

5

Töötus

Hinnatõus

Majandus

75

2011K

8

14

8

5

Töötus

Hinnatõus

Majandus

76

2011S

7

11

8

6

Hinnatõus

Töötus

Majandus

77

2012K

9

11

7

6

Hinnatõus

Töötus

Majandus

78

2012S

7

11

7

6

Hinnatõus

Majandus

Töötus

79

2013K

7

12

8

5

Hinnatõus

Töötus

Majandus

80

2013S

7

11

8

7/8

Hinnatõus

Majandus

Töötus

81

2014K

6

12

8

6

Hinnatõus

Majandus

Töötus    

82

2014S 6 9 8/9 9/10 Töötus Tervishoid ja sotsiaalkaitse Majandus
83 2015K 3 9 9/10 9 Majandus Hinnatõus Immigratsioon
84 2015S 5 10 9 7/8/9 Immigratsioon Majandus Töötus    
85 2016K 5 10 9 8/9 Immigratsioon Majandus Tervishoid ja sotsiaalkaitse
86 2016S 3 11 11 8 Tervishoid ja sotsiaalkaitse Majandus Töötus
87 2017K 3 12 10/11/12 8/9 Tervishoid ja sotsiaalkaitse Hinnatõus Majandus
88 2017S 3 12 10/11 8 Hinnatõus Tervishoid ja sotsiaalkaitse Maksukoormus
89 2018K 3 11 10 8/9 Hinnatõus Tervishoid ja sotsiaalkaitse Maksukoormus

 

Kõige suurem oli Eesti elanike mure kuritegevuse pärast 2006. aasta kevadel, kui kuritegevust nägi põhiprobleemina 48% vastanutest. Majanduskriisi tingimustes vähenes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on mure kuritegevuse pärast olnud suhteliselt madal; seda eriti viimastel aastatel, mil kuritegevust on pidanud põhiprobleemiks 3-5% Eesti elanikest. ELi riikides on sama näitaja püsinud viimastel aastatel 10% lähistel. Samuti on Eestis kuritegevuse näitaja madalale positsioonile langenud murede järjestuses. Viimasel ajal on elanike hinnangutes esile tõusnud mure hinnatõusu ning tervishoiu ja sotsiaalkaitse probleemide pärast.

2018. aasta kevadel pidasid Eesti inimesed kuritegevusest olulisemateks RIIGI ees seisvateks muredeks järgmisi probleeme: hinnatõus/elukallidus (38%), tervishoid ja sotsiaalkaitse (31%), maksukoormus (28%), pensionid (19%), majandusolukord (18%), töötus (15%), immigratsioon (10%), haridus (9%) ning keskkond/kliima/energia (7%). Kuritegevusest vähemoluliseks peeti terrorismi (2%), riigivõla (2%) ja eluaseme (1%) küsimusi. 

 

Andmete allikas: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/#p=1&instruments=STANDARD