Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


28.08.2014: Vägivalda taunivate hoiakute, normide ja oskuste kujundamine

PrintPDF Jaga

Meede on suunatud laiema elanikkonna ja vajadusel kitsamate sihtrühmade seas vägivallast teadlikkuse tõstmisele, et muuta hoiakuid vägivalda taunivamaks ja selgitada avalikkusele vägivalla tagajärgi ja vägivalla ärahoidmise vajadust; julgustada ohvreid ja vägivalla pealtnägijaid vägivallast teada andma ja abi otsima; samuti motiveerida vägivallatsejaid abi otsima. Samuti on meetme eesmärgiks laste ja noorte vägivallast teadlikkuse kasv ja paranenud nn eluoskused, et vägivallavabalt suhelda, konflikte lahendada ja ohvriks sattumisel toime tulla. Meede aitab ennetada nii lastevastase, lastevahelise, perevägivalla, soolise vägivalla kui inimkaubanduse ohvriks sattumist; paremad eluoskused avaldavad positiivset mõju ka laste tervise riskikäitumisele laiemalt. Kuna lapsed ja noored veedavad suure osa oma päevast lasteaias või koolis, on laste vägivallast teadlikkuse tõstmisel, vägivalda taunivate hoiakute kujundamisel ning eluoskuste õpetamisel kandev roll haridussüsteemil.