Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2011. aasta konkursi tulemused

PrintPDF Jaga

Kevadel kuulutas justiitsministeerium välja iga-aastase üliõpilastööde konkursi, mille eesmärgiks on edendada kriminoloogia- ja karistusõigusalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus oli tänavu 3000 eurot. Konkursile esitatud töid hindas komisjon, mille koosseisu kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Kokku laekus konkursile 19 tööd, mille seas olid esindatud nii magistri-, bakalaureuse-, kursuse- kui ka uurimistööd. Kõige enam töid saatsid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid (17). Koolide ja õppeastmete järgi oli tööde jaotus järgmine:

Kool

MA

BA

Lõputöö/ Uurimistöö

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

                 9                 

               3               

2

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond

2

 

1

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituut

1

 

 

Mainori Kõrgkool

 

 

1

 

Tööde seas oli nii puhtalt teoreetilisi töid kui ka neid, mille olid kirjutanud praktikud oma töökogemust arvesse võttes. Positiivne oli see, et mitu autorit olid oma töö jaoks läbi viinud hulgaliselt intervjuusid või küsitlenud mitmeid asjaosalisi, kogudes seeläbi analüüsi jaoks esmaseid andmeid. Lisaks võib tänavu esile tõsta töid, mille autorid olid läbi töötanud sadu kohtulahendeid ja määrusi.

23. novembril toimunud kuriteoennetuse nõukogu istungil kuulutati välja hindamiskomisjoni otsus:

1. Rahaliselt auhinnata järgmisi tudengitöid:

Saskia Kask (Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut, magistritöö) Lapstunnistaja erikohtlemine kriminaalmenetluses (1000 eurot)

Karel Virks (Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistritöö) Riigi poolt isikule vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (1000 eurot) Töö on täismahus kättesaadav TÜ Iuridicumi raamatukogus

Timo Reinthal (Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusetöö) Dekriminaliseerimise vajalikkus ja võimalikkus Eestis (1000 eurot)

2. Aukirjaga ära märkida järgmised tudengitööd:

Sergei Agajev (Tartu Ülikool, magistritöö) Sõltuvushäirega kinnipeetavate rahulolu ravi kvaliteediga ja selle seos ravi motivatsiooniga

Rauno Kiris (Tartu Ülikool, uurimistöö) Karistusjärgse kinnipidamise õiguspärasus dualistlikes süsteemides

Rene Linask (Tartu Ülikool, bakalaureusetöö) Jälitustegevuse alustamine Eestis läbi Euroopa õigusruumi prisma

Kaie Rosin (Tartu Ülikool, magistritöö) Euroopa Liidu roll karistusõiguse kehtestamisel