Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2014. aasta konkurss

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi iga-aastase üliõpilastööde konkursi eesmärgiks on edendada kriminoloogiasalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus oli tänavu 3000 eurot. Konkursile esitatud töid hindas komisjon, mille koosseisu kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistlusele, mida justiitsministeerium korraldab alates 2006. aastast, laekus tänavu 16 tööd, millest statuudile vastas 14. Kõige enam töid saatsid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid (10). Koolide ja õppeastmete järgi oli tööde jaotus järgmine:

Kool

MA

BA

Lõputöö/ Uurimistöö/ Artikkel

Tartu Ülikooli

Õigusteaduskond

7

 

3

Tartu Ülikooli

Sotsiaal- ja haridusteaduskond

1

1

 

Tartu Ülikooli

Psühholoogia instituut

1

 

 

Tallinna Ülikooli

Õigusakadeemia

 

1

 

Sisekaitseakadeemia

Politsei- ja piirivalvekolledž

 

 

1

Maastrichti Ülikool

 

1

 

 

Võrreldes eelmiste aastatega võib selle aasta tööde puhul välja tuua perevägivalda puudutavate tööde suurem osakaal, millest üks ka ära märgitud sai.

25. novembril aset leidnud kuriteoennetuse nõukogu istungil kuulutati  välja hindamiskomisjoni otsus:

1000-eurose preemiaga auhinnata järgnevad üliõpilastööd:

Helen Aaremäe magistritöö Maksukohustuslase enese mittesüüstamise privileegi ulatus maksuõigusnormi rikkumisel paralleelmenetluses, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, juhendaja dr iur Lasse Lehis;

Eneli Lauritsa artikkel Juridicas Virtuaalse isiku kujutamise probleemid karistusseadustiku §178 kontekstis, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, juhendaja prof Kalle Merusk;

Adeline Nadarjani magistritöö Seksuaalteenuste ostmise kriminaliseerimise võimalikud mõjud Eestis Rootsi ja Soome kogemuste põhjal, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, juhendaja prof Jaan Ginter.

 

Aukirjaga märkida ära järgnevad tööd:

Mariken Arro magistritöö Lepitusmenetlus menetlusliigina perevägivalla juhtumite puhul, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, juhendaja mag iur Anna Markina;

Oliver Nahkuri magistritöö Isikutevaheliste suhete destruktiivse konfliktsuse indeksi konstrueerimine ja valideerimine, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, juhendajad PhD Rein Taagepera, MA Rein Murakas.

 

Konkursi statuut on leitav siit