Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kogukondlik kuriteoennetus

PrintPDF Jaga

Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused

Alates 13. jaanuarist saavad kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, vabaühendused, riigiasutused ja maavalitsused taotleda rahastust programmist “Riskilapsed ja –noored”, et ennetada laste ja noorte kuritegevust.

Kuriteoennetuse taotlusvoorus rahastatavate projektide tulemusena loodetakse algatada mitu kogukondlikku kuriteoennetuse programmi. Sihtrühma kuuluvad laste ja noorte kõrval ka nende pereliikmed ning laste ja noortega tegelevad inimesed.

Taotlusvooru kaudu toetatakse kuriteoennetusele suunatud võrgustike loomist, uuringute läbiviimist, kogemuste vahetamist ja uute teadmiste hankimist. Toetatakse ka programme, mille puhul on juba teada, et sellised ennetustegevused on juba varasemalt toiminud. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke. Eelistatakse projekte, mida viib ellu mitu koostööpartnerit.

EMP finantsmehhanismide toel eraldatakse taotlusvoorus „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“ 295 146 eurot (minimaalne projekti toetussumma on 5 000 eurot ja suurim 60 000 eurot).

Täpsemat infot saab justiitsministeeriumi väikeprojektide koordinaatorilt Rainer Rohtlalt ([email protected], tel 620 8224).

NB! Taotlusvoor on suletud!