Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Noorte kuriteoennetusega asutakse tegelema kogukonnapõhiselt

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt.

Toetuse abil asutakse oma kodukohas looma spetsialistidest ja kohalikest elanikest koosnevaid võrgustikke, pakkuma koolitusi ja suhtlustreeninguid ning arendama juba toimivaid ja ellu viima uusi metoodikaid. Toetuse saanud kaheksa algatust valiti välja 37 taotluse hulgast.

Näiteks keskendutakse Lõuna-Eestis sellele, et lapsed suudaksid mõelda oma tegevustele ja tagajärgedele – seetõttu hakatakse Tartu-, Põlva ja Võrumaal arendama laste kognitiivseid oskusi, emotsionaalset eneseväljendamist ja empaatiavõimet. Tartu Tähe Noorteklubi üheks eesmärgiks on pakkuda sajale noorele töömaleva võimalust ning uurida seejärel, milline on tegevuse mõju noore arengule. Nõmme linnaosavalitsus võtab kasutusele „Ühise mure“ meetodi, mis sobib varjatud kiusamisjuhtumite lahendamiseks ning SA Turvaline Saaremaa asub ellu viima mitmeid tegevusi, mis muuhulgas õpetavad lastele agressiivsete olukordadega toimetulekut ja annavad emadele-isadele teadmisi olemaks hea lapsevanem.

Häid näiteid leiab ka Imavere vallavalitsuse, Rapla maavalitsuse, Rõuge Avatud Noortekeskuse ja MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühingu algatustest. Lisateave asub programmi „Riskilapsed ja -noored“ kodulehel: www.entk.ee/riskilapsedjanoored

Tegevusi rahastati Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Programmi viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium, rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainfo:
Rainer Rohtla
Tel: 620 8224
E-post: rainer.rohtla@just.ee