Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2006. aastal toetatud projektid

PrintPDF Jaga

Kuriteoennetuse projektid said üle 600 000 krooni

Justiitsministeerium toetab kuritegevuse ennetamisele suunatud konkursil välja valitud kuut projekti kokku 604 882 krooniga. Sel korral eelistati projekte, mis olid suunatud riskigrupi noortele ja nende vanematega tegelemisele.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõuniku Anu Lepsi sõnul hindas komisjon väljavalitud projektide puhul väga positiivseks asjaoluks erinevate asjaomaste osapoolte vahelise võrgustikutöö arendamist.

„Tihti on tähelepanu suunatud ainult otseselt noortega tegelemisele, kuid vähem tähelepanu osutatakse noorte vanematele ja koduse keskkonna muutmise püüdlusele. On hea, et sel korral leidus projekte, kus pöörati lisaks probleemsetele noortele tähelepanu ka nende noorte vanematele,“ märkis Leps.

Suurimaks võimalikuks toetussummaks oli seekordsel projektikonkursil 250 000 krooni. Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud õigusrikkumiste toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele kalduvate noorte käitumisharjumuste muutmisele. Lisaks võis projektide eesmärgiks olla sotsiaalprogrammide läbiviimine alaealiste komisjonidesse suunatud noortele, toetusprogrammide läbiviimine õigusrikkumiste toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele kalduvate noorte vanematele ning kogukondlik kuriteoennetus, kus algatust näitavad üles kodanikud ise. Üks konkursi eesmärke oli leida ka võimalusi endiste kinnipeetavate resotsialiseerimisele.

Esimesel tänavusel kuriteoennetuse projektikonkursil toetati samuti kuute projekti ja ühte tegevustoetuse taotlust.

Kuriteoennetuse projektide konkurssi korraldatakse alates 2004. aastast.