Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Perearst ja pereõde

PrintPDF Jaga

Perevägivalla ennetustöö ja sekkumised saavad toimida koostöös perearstide ja pereõdedega.  Perearst ja pereõde täidavad esmatasandi tervishoiu ülesandeid:

  • on esmaseks kontaktpunktiks tervishoiusüsteemiga kõigile isikutele nende vanusest ja soost olenemata, kus tagatakse abi enamus seisundite korral ning vajadusel eesmärgistatud edasisuunamine eriarstiabi süsteemi;
  • esmatasandi tervishoiu teenuste oluliseks osaks on tervise edendamine ja haiguste ennetamine, abi koordineerimine ja erinevate teenuste seostamine.

Perearsti ja pereõe ülesandeks on lisaks laste tervise edendamine, väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine. Tegemist on planeeritud ja teadliku sekkumisega, mille kaudu on võimalik parendada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, ennetada haigestumist, puuete kujunemist ja enneaegset surma. Siia alla käivad ka võimalikud perevägivalla ohvrid, kelle vigastusi perearst ja pereõde kindlasti märkama peaks.

Nendepoolsed tervist edendavad sekkumised on suunatud selleks, et:

  • luua lastele tervislik ja turvaline psühhosotsiaalne ja füüsiline keskkond;
  • parendada laste vajadustest lähtuvalt tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavust;
  • suurendada/parandada teadmisi ja oskusi tervislikust eluviisist ning motiveerida;
  • võimestada sihtgruppi (harivad sekkumised erinevate meetodite abil);
  • koostöös perearsti meeskonnaga selgitab pereõde välja lapse kuulumise erinevatesse riskirühmadesse ja tegeleb sellest lähtuvalt tervise ja heaolu edendamisega.

Laste tervisekontrolli läbiviimise eesmärgiks on laste arengu jälgimine ja tervise- ning arenguhäirete varajase avastamise kaudu vajaliku meditsiinilise abi tagamine lapsele. Laste tervisekontrolli õiguslikuks aluseks on rahvatervise seaduse paragrahvis 5 sätestatud põhimõte, et haiguste ennetamise vahendiks on mh laste tervisliku arengu tagamiseks ja tervisehäirete varajaseks avastamiseks läbiviidav laste ennetav arstlik kontroll. Regulaarse tervisekontrolli läbiviimine toetab ka laste sotsiaalsete ja hariduslike erivajaduste varast avastamist ja lapse vajadustele vastava abi korraldamist sotsiaal- või haridussüsteemi poolt. Lapse tervise jälgimist korraldab perearst. Tervisekontrollid dokumenteeritakse vastavalt iga läbivaatuse kohta koostatud protokollile, mille täidab perearst, pereõde või kooliõde, kes läbivaatuse sooritab. Koolieas toimuvad läbivaatused viib lapsevanema nõusolekul läbi kooliõde, kes vajadusel suunab lapse konsultatsioonile perearsti juurde.

Vaata lisaks: Kuni 18- aastaste laste tervisekontrolli juhend.