Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Perevägivalla võrgustik

PrintPDF Jaga

Selleks, et perevägivalda vähendada ja ennetada, on oluline, et igas kohalikus omavalitsuses oleks loodud laiapõhjaline võrgustik, kes ühiselt perevägivalla ohvreid abistab. Erinevate valdkondade kohalikest spetsialistidest koosnev võrgustik võib kohalikes omavalitsustes erineda, sõltuvalt sellest, milliseid tugiteenuseid vallas või linnas pakkuda on võimalik.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja saab enda ümber koondada partnerid, kellega koostöös on võimalik nii perevägivalla ohvreid kui ka vägivallatsejaid aidata.  Oluline on kujundada toetav ja usalduslik õhkkond, mis soodustab koostööpartnerite omavahelist kiiret ja otsekohest suhtlust. Koostöövõrgustikku kuuluvad oma ala spetsialistid nii avalikust, era kui ka kolmandast sektorist.

Koostöövõrgustiku liikmeil on oma kindlad ülesanded. Sõltuvalt omavalitsusest ja ka konkreetsest juhtumist kuuluvad koostöövõrgustikku:

Sotsiaaltöötaja

Lastekaitsetöötaja

Politsei

Prokurör

Ohvriabi

Naiste varjupaik

Perearst ja pereõde

Kooli tugipersonal