Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sargveres koolitati kriminaalhooldajaid ja vanglaametnikke

PrintPDF Jaga

Eile algas Sargveres Kuriteoennetuse SA projekti „Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel“ raames koolitus „Psühhiaatriliste diagnoosidega noored“.

Koolitusest võtavad osa vanglaametnikud ning noortega tegelevad kriminaalhooldajad. Koolituse tulemusena oskavad noortega tegelevad spetsialistid edaspidi klientidega paremini kontakti leida, sest suudavad määratleda, kuidas erinevates situatsioonides ja erineva taustaga klientidega suhelda. Lisaks paranevad ka ametnike oskused konfliktsituatsioonides oskuslikult toimida ning suhteid hoidvalt lahendusteni jõuda.