Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kuidas vabaneja teenusele jõuab?

PrintPDF Jaga

Vangla inspektor-kontaktisikud, sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldusametnikud jt töötajad tutvustavad teenuseid kinnipeetavatele igapäevatöö käigus. Teenust tutvustav informatsioon ja kodukord on kinnipeetavatele vanglates kättesaadavad nii eesti- kui vene keeles.

Tugiteenusele saamiseks peab kinnipeetav avaldama selleks soovi ja tahet ning olema nõus teenuse reeglitega (hea tahte lepe tugiisikuga, majutusteenuse kodukord). Majutusteenusele saamise eelduseks on enne vabanemist või ennetähtaegse vabanemise otsustamist majutusteenuse pakkujalt saadud vaba koha olemasolu kinnitus. Kohe broneerimise kinnituskiri saadetakse suunamise teinud töötajale, kelleks on üldjuhul inspektor-kontaktisik. Loe lisa ka siit.

Suunamise protsess tugiisikuteenusele:

  • Inspektor-kontaktisik esitab tellimuse koos vajalike andmetega tugiisikuteenuse pakkujale.
  • Tugiisikuteenuse pakkuja vastab inspektor-kontaktisikule hiljemalt 2 nädala jooksul tuues välja tugiisikuteenust osutava tugiisiku nime ja võimaliku esimese kohtumise kuupäeva. Esmakontakt luuakse üldjuhul ühe kuu jooksul teenusele suunamisest.

Suunamise protsess majutusteenusele:

  • Inspektor-kontaktisik või tugiisik esitab tellimuse koos vajalike andmetega majutusteenuse pakkujale.
  • Majutusteenuse pakkuja vastab hiljemalt  2 nädala jooksul nii inspektor-kontaktisikule kui ka tugiisikule, milles teavitab Teenustele võtmise kuupäeva (kinnituskiri).
  • Kui vabanemise kuupäeva seisuga puuduvad Teenustel vabad kohad, teatab majutusteenuse pakkuja inspektor-kontaktisikule ja tugiisikule Teenustele võtmise eeldatava kuupäeva.
  • Kui Teenustele võtmise eeldatav kuupäev on hilisem kui vabanemise kuupäev, tuleb vajadusel kaaluda vabanemiseks teisi elukoha võimalusi.