Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kellel on õigus ohvriabile?

PrintPDF Jaga

Suundu abiks ohvrile veebilehele

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on aidata inimesi, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks, seega on ohvriabi saamiseks õigustatud iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Ohvriabi on võimalik saada sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Ohvriabiteenus seisneb ohvri nõustamises ja ohvri abistamises suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste isikutega.

Ohvriabi kohta leiad lisainfot siit: http://www.ensib.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/

 

Kuriteoohvritele makstav hüvitis
Kuriteoohvritele makstakse riikliku hüvitist juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske tervisekahjustus, vähemalt kuus kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel surma. Lisaks võimaldab ohvriabi seadus taotleda ohvri matusekulutuste ja ravikulutuste hüvitamist inimestel, kes on neid kulutusi faktiliselt kandnud. Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku pensioniameti poole.

Seadusega hüvitatakse lisaks füüsilise tervise taastamisega seotud kuludele ka vaimse tervise taastamisega seotud kulusid – seega hüvitatakse ka psühholoogilise abi (psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia) kulud. Psühholoogilise abi kulude hüvitamist on võimalik taotleda ka kergemate kuritegude ja väärtegude ohvritel, eelduseks on süüteo kohta väärteo-või kriminaalmenetluse alustamine. Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse isikule, kes on selle kulu kandnud. Kulude hüvitamiseks tuleb esitada vastav taotlus piirkondlikule ohvriabi töötajale. Hüvitise maksab välja Sotsiaalkindlustusamet.

Kuriteoohvritele makstava hüvitise kohta loe rohkem siit: http://www.ensib.ee/kuriteoohvritele/

Kuriteoohvrite õiguste kaitse kohta kriminaalmenetluses ja laiemalt Euroopa tasemel, sh erinevates liikmesriikides, leiad infot siit.