Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


14.10.2014: Vägivallajuhtumite märkamine ja neile reageerimine

PrintPDF Jaga

Meetme eesmärk on tagada, et võimalike ohvritega kokku puutuvad spetsialistid oskavad vägivalla tundemärke ära tunda ning neile reageerida. Õiguskaitseasutuste võimekuse tõstmiseks tuleb tegeleda teemadega nagu menetlejate ohvrisõbralikud kohtlemisoskused, töökoormus, läbipõlemise ennetamine, töövahendite piisavus, teatud vägivallaliikide soospetsiifilisus jne. Ohvrit toetavate asutuste võimekuse ja teenuste kvaliteedi tõstmiseks tuleb tagada ühetaolised koolitused tugikeskuste-, ohvriabi- ja tervishoiutöötajatele, milles on arvestatud nii riigisisese õiguse muutmisest kui ka rahvusvahelistest kohustustest tingitud nõuetega töö korraldamiseks, nt soolise vägivalla, sealjuures seksuaalvägivalla ohvritele asjakohase toe ja teenuste pakkumine.