Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kriminaalpoliitika osakond

PrintPDF Jaga

Kriminaalpoliitika osakond on justiitsministeeriumi struktuuriüksus, mille tegevust juhib kriminaalpoliitika asekantsler. Osakonnas on kolm talitust: analüüsitalitus, karistusõiguse ja -menetlus talitus ning rahvusvahelise justiitskoostöö talitus. Kriminaalpoliitika osakonna põhimäärus on kättesaadav siit ning osakonna kontaktandmed siit.

Kriminaalpoliitika osakonna põhieesmärk on kriminaalpoliitiliste otsuste ettevalmistamine valitsusele. Täpsem on rääkida mitte otsustest, vaid otsustusalternatiividest, sest ühiskonna probleemidele ei ole kunagi ühte õiget lahendust on alternatiivid, mis erinevad mõjude ja hinna poolest.

Hea poliitiline otsus on selline, mille puhul on täpselt teada selle mõjud, võimalikud kõrvalmõjud, elluviimise riskid ja kulud. Iga otsuse puhul peab valitsus muu hulgas teadma, kui palju raha on tulemuste saavutamiseks vaja.

Kriminaalpoliitika osakonna ülesanne ongi sellised otsustusalternatiivid välja töötada ning korraldada selleks vajalikke analüüse ja uuringuid. Kõik kriminaalpoliitilised sammud peavad põhinema usaldusväärsel infol.

Teine kriminaalpoliitika osakonna põhieesmärk on tulemusjärelevalve, s.o kriminaalasutuste tegevuse analüüs, et saada teada, kas ja kuidas valitsuse poliitikat ellu viiakse. Seda tehakse statistilise analüüsi, tegevusauditite ja teaduslike uuringute abil. Järelevalve eesmärk ei ole ainult kontroll, vaid selle abil saab ka vajalikku teavet selle kohta, milliseid muudatusi üks või teine plaan vajab.

Teenistuslikku järelevalvet viib osakond ellu prokuratuuri ning Eesti kohtuekspertiisi instituudi üle.