Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


"Mina olen enda oma"

PrintPDF Jaga

Lapsevanemad on sageli küsimuse ees, kuidas rääkida väikelapse või nooremas koolieas lapsega seksuaalsusest ja kas sellest üldse juttu teha. Teadmiste olemasolu on eelduseks, et laps suudab vahet teha tema suhtes õigel ja valel käitumisel ning areneb võime enda eest seista. Koolieeliku jaoks on kodu ja lasteaed kaks kõige olulisemat arengukeskkonda, kus lapse seksuaalse arengu toetamise kaudu areneb lapse positiivne enesehinnang, sh oma keha suhtes. Oluline on seejuures, et lapsel on teadmine, et ta saab oma tunnetest ja läbielatust rääkida lapsevanemale, õpetajale; tal on õigus abi küsida.

Raamatu „Mina olen enda oma“ (Juhani Püttsepp) eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist, anda lastele teadmisi oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest. Raamatu lood käsitlevad järgmisi olulisi teemasid: oma keha austamine, soovitud ja soovimatud puudutused, sobilik sõnakasutus keha ja seksuaalsuse kohta, tunnete väljendamine, seksuaalne areng ja väärkohtlemine, rasedus ja beebi sünd, võõraga kaasa minemine, turvaline internetikasutus, elu kärgperes. Raamatu lugusid võib valida lugemiseks ja aruteluks mõne probleemi esilekerkimisel ja just siis, kui selleks on sobiv aeg või vajadus.

Raamatut saab lugeda sirvides, lugusid saab ka kuulata. Kuulamiseks tuleb vajutada lehekülje all olevale audionupule. Kui see ei ole kohe nähtav, tuleb ekraanipilti allapoole kerida.

Venekeelne raamat ning audioraamat koos juhendmaterjaliga on kättesaadavad siit. Raamat tõlgiti ja kohandati Gruusia jaoks gruusia keelde. Raamatu kujundust ja esitlusel osalenud Eesti esindajaid Kai Kaarelsoni ja Väino Reinarti näed Gruusia teleklipis

Raamatu juurde kuulub juhendmaterjal õpetajale ja lapsevanemale.  Juhendmaterjalis on küsimused ja teemad, mida lastega pärast loo lugemist arutada. Need on koostatud loo põhiselt, mistõttu soovitused ja näpunäited võivad korduda. Lisatud on küsimusi, mida lapsed on küsinud raamatu ettelugemisel. Abiks on iga loo lõpus kirjeldatud mängud ja harjutused.

Lisaks leiate kasulikke linke ning lugemismaterjale siit.