Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Menetlus

PrintPDF Jaga

Alaeesmärk III. Vägivallajuhtumite menetlemine on ohvrisõbralikum

See, kuidas koheldakse ohvrit vahetult pärast vägivallaintsidenti või varasematest juhtu­mitest teatamist ja millist tuge talle menetluse raames osutatakse, määrab protsessi edasise käigu ja ohvri taastumise võimalikkuse. Teisese ohvristumise vältimiseks on oluline, et menetluse üldine korraldus, keskkond ja menetlejate suhtlemisstiil toetaksid ohvrit. Ohvrile tuleb tagada ligipääs talle olulisele infole menetluse, ohvri õiguste ja teenuste kohta.

Alaeesmärgi saavutamiseks on vaja tegelda alljärgnevate teemadega:

3.1. Vägivallajuhtumite võrgustikus lahendamise toetamine

3.2. Teisese ohvristumise vältimiseks õiguskaitseasutuste töötajate ja advokaatide koolitamine

3.3. Vägivallajuhtumite tõhusam uurimine

3.4. Töövahendajate ja tööandjate tegevuse üle teostatava järelevalvesüsteemi korrastamine