Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Programmist

PrintPDF Jaga

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus.

Programmi partner on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit (KS).

Programmi eelarve on 7 652 941 eurot, millest:

 • Euroopa Majanduspiirkonna toetus on 6 505 000 eurot
 • Eesti kaasfinantseering on 1 147 941 eurot.

Programmperioodi lõpp on 30. aprill 2016.Programmi sekkumistegevused:

Eelnevalt kindlaks määratud projektid

 • Laste ja noorte riskide vähendamisele suunatud tegevuspõhimõtete ja meetmete süsteemi tõhususe hindamine.
 • Kohalike omavalitsuste riskilaste ja noorte toetamise suutlikkuse ja valmiduse hindamine.
 • Piirkondlike tugikeskuste kontseptsiooni väljatöötamine.
 • Tõendipõhise vanemliku kasvatuse programmi analüüsimine ja elluviimine.
 • Tõsiste käitumisprobleemidega noorte ja nende perede toetamiseks mõeldud programmi analüüsimine ja elluviimine.

Avatud taotlusvoorud

 • Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine.
 • Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis.
 • Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud.

Väikeprojektide taotlusvoorud

 • Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused;
 • Jätkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele.

 Programmi “Riskilapsed ja -noored” leping allkirjastati 25. veebruaril 2013. Vaata ka programmilepingu lisa 1 , lisa 2, lisa 3 ja lisa 4.

Programmi kodulehekülg

Programm Facebookis