Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


kuriteoennetus

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Eesti on Euroopa Kuriteoennetuse Projektikonkursile (European Crime Prevention Award, ehk ECPA) esitanud projekte alates 2009. aastast, kokku 6 aastat.

Justiitsministeerium avas tänasest jalgrattavarguste ennetamise teemalehe ning jagab soovijatele voldikuid.

Justiitsministeerium toetab kokku 50 000 euroga kaht projekti kuni kümneaastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.

Justiitsministeeriumis koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu, mille peamisteks ülesanneteks on riigi kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine ja süütegude ennetamise tegevuste koordineerimine, sh kohaliku omavalitsuse ennetustöö nõustamine.

Infopäeva „Riskikäitumine ja ennetus“ korraldavad üheskoos Justiits- , Sise- ja Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut ning Politsei- ja Piirivalveamet.

7. augustil, algusega kell 10.00 toimub Roseni tornis (Mere pst 6, Tallinn) Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine“ kontaktseminar.

Justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt.

04.06.2014.a. toimus Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis multidimensionaalset pereteraapiat (MDFT) tutvustav seminar. 

Lehed