Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Naiste varjupaik

PrintPDF Jaga

Eestis on praegu 13 naiste varjupaika, mis on vägivalda kogenud naistele (vajadusel koos lastega) valmis pakkuma: 

 • turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral ja  võimalust rahuneda, välja puhata;
 • vajadusel ajutist elupaika;
 • psühholoogilise nõustamise ja kriisiabi võimalust;
 • abi ametiasutustega (nt politsei, sotsiaalamet) suhtlemisel;
 • informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse) ja võimalusel ka juristi konsultatsiooni;
 • tuge nn uue elu alustamisel;
 • võimalust alati varjupaika tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme.

Varjupaikade kontakttelefonid vastavad ööpäevaringselt (v.a. Tallinnas), sinna tasub helistada ka siis, kui hetkel ei ole vaja mitte ajutist elupaika vaid lihtsalt nõuannet. Samuti lepitakse telefoni teel kokku varjupaika saabumine, sest aadressid ei ole turvalisuse huvides avalikud.

Varjupaikade kontaktid leiad siit: http://naisteliin.ee/.

Tugitelefon 1492 on üleriigiline lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida;
 • soovivad leida olukorrast väljapääsu;
 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel;
 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda;
 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma  vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks;
 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust;
 • on langenud vägistamise ohvriks.

Naiste tugitelefoni töötajad:

 • pakuvad emotsionaalset tuge;
 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti;
 • annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega;
 • annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta.