Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Ohvri lähedastele

PrintPDF Jaga


OHVRI ABISTAMISE VÕIMALUSED

Ohvrite abistamiseks loodi kümme aastat tagasi sotsiaalkindlustusameti juurde riiklik ohvriabisüsteem. Igas maakonnas, enamasti politseiga ühes hoones, töötab vähemalt üks ohvriabitöötaja, Eestis kokku on neid 29. Nad pakuvad ohvritele esmast ohvriabiteenust, korraldavad psühholoogilise abi ja vajaduse korral riikliku kuriteohüvitise andmist. Alates 2013. aastast pakutakse ohvriabikaudu eriteenuseid inimkaubanduse ohvritele ning ala-ealistele seksuaalkuritegude ohvritele. Väärkoheldud lapsele pakutakse abi nii ohvriabi kui tervishoiuteenuste osutajate, samuti vabaühenduste kaudu. Tasuta nõuandeid pakub ka lasteabitelefon 116 111, www.lasteabi.ee

 

LASTEMAJA (HARJUMAA JA TALLINNA PIIRKONNA LASTELE)

Eesti esimene Lastemaja avati pilootprojekti raames 2. jaanuaril 2017. aastal Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuses (Tervise 28, Tallinn). Teenust osutatakse esialgu Tallinna ja Harjumaa piirkonna lastele, kuid alates 2017. a kevadest planeerime teenust osutada Tartus ning edaspidi ka ida ja lääne piirkondades. Lastemaja teenuse raames teevad koostööd Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Põhja Ringkonnaprokuratuur, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, SA Tallinna Lastehaigla ja Harjumaa omavalitused. Lastemaja teenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised. Lastemaja teenuse meeskond hindab lapse tervislikku olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, kes taotleb lapse teenusele suunamist. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda lastekaitse üksuse projektijuhi Anna Frank-Vironi poole telefonil 5361 1602 või e-posti teel anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Loe Lastemaja teenusest lähemalt Tervise Arengu Instituudi elektroonilisest uudiskirja artiklist Seksuaalselt väärkoheldud laste paremaks abistamiseks avatakse Lastemajad.