Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Ohvriuuring

PrintPDF Jaga

Käesoleval lehel avaldame andmeid kuriteoohvrite uuringutest.

Viimane kuriteoohvrite uuring viidi täies mahus Eestis läbi 2009. aastal statistikaameti poolt turvalisuse uuringu nime all. Alates 2010. aastast on justiitsministeerium tellinud ka vähendatud mahus ohvriuuringuid, mis on täiemahulisest ohvriuuringust tunduvalt väiksemad nii küsimuste kui ka respondentide arvu mõttes. Väikseid ohvriuuringuid on aasta lõppudel läbi viinud erinevad küsitlusfirmad omnibuss-uuringute raames. 

Lehe allosas on leitavad ohvriuuringute kohta avaldatud raportid ning koondandmete tabelid. Väikeste ohvriuuringute andmeid on analüüsitlud kriminaalstatistika aastaraamatutes. 

Kuriteoohvriks langemine täies mahus läbi viidud ohvriuuringute järgi:

  1992 1994 1999 2003 2008
Üldtase Kokku - vähemalt ühe kuriteo ohvrid   33% 32% 26%
Kuritegude arv 100 küsitletu kohta (võrreldavad liigid)   72 59 42
Kuriteod vara vastu Vargus kokku   22,0%
Autovargus  0,7% 1,6% 0,9% 0,7% 0,4%
   ainult omanikud/kasutajad 1,5% 2,7% 1,5% 1,1% 0,6%
Vargus autost 7,3% 7,0% 9,2% 7,4% 5,2%
   ainult omanikud/kasutajad 15,6% 11,5% 14,7% 11,7% 8,0%
Autovandalism 3,1% 5,2% 5,9% 5,1% 5,4%
   ainult omanikud/kasutajad 6,6% 8,6% 9,3% 8,1% 8,3%
Jalgrattavargus  6,3% 4,7% 4,1% 4,0% 2,5%
   ainult omanikud 9,6% 7,0% 6,1% 5,5% 3,7%
Vargus kodust 5,7% 4,2% 3,7% 3,1% 3,0%
Varguskatse kodust 3,2% 3,9% 3,1% 1,7% 1,8%
Vargus suvilast, maakodust või aiamaalt   7,3% 7,3% 4,3%
   ainult omanikud   17,0% 15,5% 11,5%
Vargus garaažist, kuurist või varjualusest 7,9% 7,0% 4,5% 5,0% 1,9%
   ainult omanikud   5,8% 7,3% 3,3%
Isiklike asjade vargus 8,0% 5,5% 5,5% 6,3% 3,6%
  sh taskuvargus 2,7% 2,7% 3,6% 3,9% 1,8%
Röövimine 2,9% 3,4% 2,9% 1,8% 2,1%
Vägivald Kallaletung/ähvardus kokku 4,8% 5,5% 6,4% 3,2% 3,7%
Kallaletung 2,2% 1,7% 2,3% 1,4% 2,4%
Ähvardus 2,6% 3,8% 4,0% 1,7% 2,1%
Seksuaalne ahistamine kokku   4,4%
Füüsiline ahistamine   2,0%
Mitte-füüsiline ahistamine   3,6%
Muu Tarbijapettus 26% 31% 39% 26% 18%
Altkäemaksu küsimisega kokkupuutunud 4,5% 3,6% 5,2% 3,3% 0,5%