Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2012. aasta konkursi tulemused

PrintPDF Jaga

Kevadel kuulutas Justiitsministeerium välja iga-aastase üliõpilastööde konkursi, mille eesmärgiks on edendada kriminoloogiasalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus oli tänavu 3000 eurot. Konkursile esitatud töid hindas komisjon, mille koosseisu kuulusid valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning haridus- ja teadusasutuste esindajad.

Kokku laekus konkursile 18 tööd, millest konkursi statuudile vastas 15. Kõige enam töid saatsid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid (7). Koolide ja õppeastmete järgi oli tööde jaotus järgmine:

Kool

MA

BA

Lõputöö/ Uurimistöö

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

                     6                    

                   1                    

                                       

Sisekaitseakadeemia

 

2

1 

Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia

 1

2 

 

Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituut

 1 

 

 

Sotsiaal-Humanitaarinstituut

 

 

 1 

 

Sel aastal konkursile esitatud tööde seas oli nii teoreetilisi kui ka kõrge rakendusliku väärtusega töid. Oli neid, kes olid bakalaureuse- või magistritöö kirjutanud oma igapäevase tööga seonduvalt, aga ka neid, kes olid analüüsinud teemasid, mis mõnes varasemas uuringus probleemkohana edasiseks uurimiseks välja toodud.

20. novembril aset leidnud kuriteoennetuse nõukogu istungil kuulutati välja hindamiskomisjoni otsus:

1000-eurone rahaline preemia määrata kahele tööle:

Tagne Kesküla, Perevägivalla vähendamisele suunatud sotsiaalprogrammide rakendamine Eestis. (magistritöö, Tartu Ülikool, juhendaja Jüri Saar)

Siret Kütt, Karistusjärgse kinnipidamise põhiseaduslikkus. (bakalaureusetöö, Tallinna Tehnikaülikool, juhendaja Monika Mikiver).

Kõrge rakendusliku väärtuse eest tunnustada ja auhinnata 500 euroga:

Janar Kummits, Korrakaitsepolitseiametnike vastu suunatud rünnete mõju. (lõputöö, Sisekaitseakadeemia, juhendaja Uno Traat)

Liisa Surva, Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumite tuvastamise võimalikkus Eestis. Tööalase inimkaubanduse ametkondlik kontroll. (magistritöö, Tartu Ülikool, juhendaja Jüri Saar).