Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Erialaspetsialistide teadlikkus ja roll vägivalla märkamisel

PrintPDF Jaga

1.3. Erialaspetsialistide teadlikkuse tõstmine ja seeläbi nende rolli suurendamine vägivalla märkamisel

Selleks et erialaspetsialistid oskaksid vägivalla märke ära tunda ja ohvreid adekvaatselt abistada, tuleb tegelda spetsialistide teavitamise ja koolitamisega. Tuleb täpsustada tervis­hoiutöötajate rolli vägivallaohvritega tegelemisel, parandada nende oskusi ohvri tuvasta­misel ja abistamisel ning soodustada koostööd teiste vägivallaohvreid abistavate organisat­sioonidega. Kõige rohkem puudutab see perearste, lastearste, naistearste, kiirabiarste, ämmaemandaid, pere- ja kooliõdesid. Tervishoiutöötajate rolli suurendamist soosib naiste endi suhtumine. 90% Eesti naistest arvab, et nad oleksid nõus, kui tõsiste vigastuste korral uurib arst ka vägivalla põhjuste kohta.[1]

Lasteaia- ja kooliõpetajatele tuleb tagada täiendkoolitus vägivallateemade käsitlemiseks ja pakkuda tuge õppematerjalide koostamisel. Täiendkoolituse vajadust on täheldatud oma­valitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate puhul, tähelepanu tuleb pöörata erivajadustega laste ja täiskasvanutega töötavatele spetsialistidele ning neile, kes osutavad vägivalla­ohvritele teenust. Vajalikuks peetakse ühis- ja võrgustikukoolitusi, et tagada vägivalla­juhtumite puhul koos töötavate spetsialistide ühine inforuum.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 1.3.1. Tervishoiutöötajate pädevuse suurendamine vägivalla märkamisel

Tegevus 1.3.2. Õpetajate pädevuse suurendamine vägivalla märkamisel ja vägivalla teema õppetöös käsitlemisel

Tegevus 1.3.3. Erivajadustega lastega töötavate spetsialistide pädevuse suurendamine vägivalla märkamisel ja sellele reageerimisel

Tegevus 1.3.4. Inimkaubanduse juhtumitega tegelevate erialaspetsialistide koolitamine

Tegevus 1.3.5. Spetsialistide koolitamine eakate väärkohtlemise teemal

 

[1] FRA (2014). Violence against women: an EU-wide survey – Results at a glance.