Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vanglast vabanenud noortele hakatakse pakkuma tuge ühiskonnas hakkama saamiseks

PrintPDF Jaga

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.

Tegevuste toel suureneb kriminaalhooldusametnike ja teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide jätkutoe pakkumise kompetents. Välja töötatakse kohandatud motivatsiooniprogramm psüühika- ja käitumishäiretega noortele ning seega peaks valmima süsteemne jätkutoe mudel, millega suurendatakse vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja ennetatakse korduvkuritegude toimepanekut.  

Tegevuste õnnestumisele aitavad kaasa Viru Vangla, Valgamaa Arenguagentuur ning eksperdid Eestist ja Norrast. Kokku kulub vanglast vabanevate noorte toetamiseks ligi 150 000 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“.

Ka teistel organisatsioonidel on võimalik vanglast või erikoolist vabanevatele noortele jätkutoe teenuste pakkumiseks toetust küsida. Sellest huvitatud asutuste esindajaid oodatakse taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“ infopäevale, mis toimub 11. juulil algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis (Tõnismägi 5a).

Projektitaotlusi oodatakse 1. augustiks kell 17.00 aadressil [email protected]. Lisainfot taotlusvooru kohta leiab siit.

Taotlusvoor on osa Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“, mida viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainfo ja registreerumine seminariks:

Rainer Rohtla
Tel: 620 8224
E-post: [email protected]