Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kasvatades vägivallavaba põlvkonda

PrintPDF Jaga

Konverents keskendus naistevastasele vägivallale Eestis ja Euroopas. Eri riikide akadeemilised uurijad ja selle valdkonna Euroopa asutuste spetsialistid ning praktikud Eestist ja mujalt andsid ülevaate teoreetilistest käsitlustest ja uuringutest, mis aitasid mõista, miks naised langevad vägivalla ohvriks, samuti tutvustati tõhusaid meetodeid naiste ohvristumise vähendamiseks ja noorte vägivallaennetuseks.

Konverents lõpetas samanimelise Euroopa Komisjoni fondist PROGRESS rahastatud projekti, mis viidi ellu justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, naisühenduste ümarlaua ja noortekeskuste ühenduse koostööna. 

Projekti raames korraldati poistele ja tüdrukutele mõeldud naistevastase vägivalla ennetamise koolitusi, interaktiivseid seminare maakondades, meediakampaania „Ava silmad“ ning siin tutvustatav rahvusvaheline konverents. Projekti eesmärk oli suurendada mõlemast soost noorte teadlikkust naistevastase vägivalla esinemisest Eestis, et nad ei satuks vägivallamustrisse ega võtaks omaks ohvri ega vägivallatseja rolli. Projekti keskmes olid perevägivald, seksuaalkuriteod ja vägistamine.

Konverentsi materjalid leiab siit: http://www.just.ee/et/kasvatades-vagivallavaba-polvkonda