Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring (2020)

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi tellimusel ning Eesti Uuringukeskus OÜ poolt läbiviiduna on valminud „Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring“.
Uuringu tellis justiitsministeerium Euroopa regionaalarengu fondi programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevuse kaks raames.

Uuringu aruanne
Uuringu andmestik

  • Justiitsministeeriumi tellitud uuringust selgus, et 67% noorte hinnangul ei räägita nendega seksuaalse väärkohtlemise teemal piisavalt palju. Veerand noortest leidis, et nendega räägitakse sel teemal piisavalt.
  • Uuringust selgus, et elu jooksul on seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks internetis või väljaspool internetti langenud 45% 16–26-aastastest Eesti noortest.
  • Esimese juhtumi ajal on ohvri keskmine vanus 15,7 aastat.
  • Enim soovivad noored seksuaalse väärkohtlemise kohta saada infot koolist (49%) ning seal toimuvatest ennetusprogrammidest (40%). Neljandik lastest tahaks sel teemal rääkida oma vanematega.

2015. aastal valminud „Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring“ ning selle andmestik on kättesaadav siit.