Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivallaohvrite õiguskaitse

PrintPDF Jaga

Meede 2.2. Vägivallaohvrite õiguskaitse parandamine

Vägivallaohvrid on haavatav sihtrühm, mistõttu tuleb neile tagada piisavas mahus õigus­nõustamine ning igakülgne kaitse ja tugi, rakendades ka lähenemiskeeldu. Alaealised vägi­vallaohvrid vajavad haavatava seisundi tõttu erikohtlemist. Selleks kaalutakse võimalust määrata kriminaalmenetluses vägivallaohvriks langenud lastele kohustuslik esindaja ning vanemate vägivaldse suhte korral tagatakse lastele hooldusõiguse ja suhtluskorra vaidlustes parem kaitse.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 2.2.1. Esmatasandi õigusnõustamise sihtrühma ja mahu laiendamise vajaduse analüüs

Tegevus 2.2.2. Riigi õigusabi raames tasuta õigusabi võimaluse loomine haavatavatele alaealistele kannatanutele

Tegevus 2.2.3. Lastele tõhusa kaitse tagamine hooldusõiguse ja suhtluskorra määramisel vanemate vägivaldse suhte korral

Tegevus 2.2.4. Vägivallaohvri tõhusam kaitse ahistamise ja jälitamise eest

Tegevus 2.2.5. Kolmandatest riikidest pärit inimkaubanduse kuriteos kannatanute tagasipöördumise toetamine