Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


jätkutugi

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2015-2019 vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

Esimesel augustil sulgunud taotlusvoorust "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele" valiti välja kolm projekti, millele anti Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetust kokku 324650,7 eurot.

1. augustil kell 17 sulgus taotlusvoor "Jätkutugi erikoolist või vanglastvabanenud noorele". Justiitsministeeriumile laekus kaheksa taotlust. Toetust küsiti summas 973 660 eurot. Jätkub taotluste kahe-etapiline hindamine, mille järel koguneb valikukomisjon.

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.

Tegevuste toel suureneb kriminaalhooldusametnike ja teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide jätkutoe pakkumise kompetents. Välja töötatakse kohandatud motivatsiooniprogramm psüühika- ja käitumishäiretega noortele ning seega peaks valmima süsteemne jätkutoe mudel, millega suurendatakse vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja ennetatakse korduvkuritegude toimepanekut.  

Kutsume huvilisi avatud taotlusvooru “Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele” infopäevale, mis toimub 11. juulil algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis (Tõnismägi 5a).

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.

3. juunil kell 13.00 tutvustatakse siseministeeriumi suures saalis mitme kuriteoennetusalase uuringu tulemusi.

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.